Новини

Завърналите се от чужбина да проверят в ГРОН адреса си

Гласоподавателите, които са имали настоящ адрес в чужбина, но вече са се завърнали в Добрич, да проверят в служба ГРОН адресната си регистрация, приканва община Добрич. Преди това от кметството напомнят, че предстоят избори за местни власти през есента.
Ето пълния текст на съобщението:
"Във връзка с предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове Община град Добрич приканва всички граждани, които са имали настоящ  адрес в чужбина, но вече са се завърнали и живеят в град
Добрич, да  проверят в дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението” данните за адресната си регистрация и да заявят актуален настоящ адрес.
  Съгласно чл.396 ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) "Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място."
На основание параграф 1 т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК "живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" е:
           а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес  на територията на съответната община или кметство;
           б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България,
           към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.