Петък, 12-ти юли 2024 г. | 23:05:49

Реклама в Бележник.бг

ОФЕРТА "МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019"1. Интервю до 100 реда с кандидат за кмет – 300 лева.

2. Портрет на кандидат за кмет ( очерков тип) – 350 лева.

3. Интервю или текст за кандидат за съветник – 200 лева.

4. Отразяване на предизборно събитие (репортаж)
Цена на отразявяне на едно събитие – 100 лева.

5. Публикуване на предизборни прессъобщения.
Цена на 1 прессъобщение – 50 лева. 10 прессъобщения – 500 лева. 20 прессъобщения – 1000 лева.


Забележка:
Всички материали се отбелязват с гриф: "Местни избори 2019"

Публикуване на готови рекламни материали "Местни избори 2019"

Позиция 1 (банер до главата)
20 дни – 400 лева; за 10 дни – 200 лева; за 5 дни – 100 лева

Позиция 2 (под каленедара)
20 дни – 300 лева; за 10 дни – 150 лева; за 5 дни – 80 лева
 


Забележка:
В зависимост от изискванията на клиента и сложността на заданието, цените могат да бъдат променени!