Новини

РЗИ: Водата от помпена станция Батово не отговаря на изискванията

Водата от помпена станция Батово 2, която беше спряна по време на наводнението, не отговаря на  здравните изисквания, съобщават от РЗИ в подробна информация за проблемите с водоподаването и качеството на питейната вода в част от населените места от област Добрич, настъпили след неблагоприятните метеорологични условия.  
ПС Батово 2 е спряна поради наводнение на 01.02.2015 г., припомнят от инспекцията. С това е засегнато водоподаването към 7 села от  община Добричка: с. Стефаново, с. Соколник, с. Славеево, с. Одърци, с. Пчелино, с. Бранище и с. Плачи дол, попадащи в 08. Зона Стефаново. Два дни по-късно ПС Батово 2 е пусната за кратко в експлоатация и е извършена съвместна проверка от служители на РЗИ и  ВиК ЕООД – взети са проби вода за лабораторен анализ. Поради това, че в ПС Батово 2 е бил нарушен режимът на дезинфекция, станцията е спряна от експлоатация и в момента не работи.
На 05 февруари са получени резултатите, според които две от изследваните проби не отговарят на здравните изисквания по органолептични и микробиологични показатели. Изготвено е предписание до водоснабдителното дружество за предприемане на необходимите мерки. На част от засегнатите населените места е осигурено водоподаване от Зона Добрич.
На 1 февруари е спряна заради наводнението и станция Алмалии. Тя е включена във водопреносната мрежа на 3 февруари. Не се съобщават отклонения.
 В РЗИ Добрич няма постъпили сигнали за влошено качество на питейната вода, подчертават от инспекцията.
Предвид възникналите проблеми по В и К системата в резултат на падналите обилни валежи и все още нестабилното качество на питейната вода в горецитираните населените места, РЗИ препоръчва при евентуално съмнение относно годността на водата при крана на консуматора, за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа.