Петък, 12-ти юли 2024 г. | 23:31:38

Пресечки

И това доживяхме – Пловдив да доставя храната на домовете в Добрич по договор

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е сключил безпрецедентен договор, според който за първи път в историята на града доставките на всички социални домове се извършват ежедневно не от местна, а от пловдивска фирма. Кметският параф е положен след проведена обществена поръчка, в която останалите участници в търга са дисквалифицирани с комични мотиви, а дружеството от Филибето е оставено да се състезава само със себе си. Поръчката е за над 3,2 милиона лева и е с предмет на дейност: Доставка на хранителни продукти на всички социални заведения в Добрич. Това са: Домашен социален патронаж, Дом за стари хора, 6 детски ясли, Детска млечна кухня, 17 целодневни детски градини, Преходно жилище, Общинско предприятие "Обреден дом" и Общинско предприятие "Център за защита на природата и животните".
Ето накратко историята:
Обществената поръчка е била обявена в началото на миналата година. Разделена е на девет позиции и за всяка позиция се кандидатства поотделно. На обявата са откликнали четирима кандидати: "Тръст 92" ЕООД от Добрич, "Варна оборот" ЕООД и пловдивските "Фууд деливъри експерс" ЕООД и "Мира фууд" ЕООД. Последните две дружества са регистрирани на един и същ адрес в Пловдив и се оказа, че са фирми майка и дъщеря. Пловдивският в. "Марица" определя "Фууд деливъри експерс" като скандална фирма, защото миналата година продавала на детските градини плодове и зеленчуци на свръхзавишени цени. (Виж тук!) За "Тръст 92" ЕООД проучихме, че това е дружеството, зареждало социалните заведения на Добрич в последните 5 години. Фирмата е местна, а според наша информация през миналата година община Добрич е бавила доста плащанията към това дружество. На обявения след това търг пък комисията от Добрич декласира и добричката, и варненската фирма. Според решението "Тръст 92" ЕООД печели две от позициите – за доставка на хляб и яйца. Останалите седем позиции, които са за близо 3 млн. лева, са отредени на пловдивчани. Така от началото на тази година всички хранителни продукти  без хляба и яйцата, пътуват от Пловдив до Добрич, а община Добрич осигурява работни места на пловдивчани. (Виж интервюто по-долу!)
Как обаче се е стигнало до този прецедент? За да открием причините, се наложи да поровим из доста документи и да потърсим консулт от специалисти по търговете за доставка на храни. Изяснихме, че водещ принцип в преценката дали една оферта е изгодна, е процентът от отстъпката спрямо цените на храните, отразени в бюлетина на "САПИ" ООД. Т.е., не може да предлагаш каквито цени ти падне, а винаги трябва да ги съгласуваш с горната граница, изчислена от "САПИ". И колкото по–голяма е отстъпката в предложението на участника спрямо въпросния бюлетин, толкова по-изгодно за общината е съответното предложение. Обичайният номер при търговете пък бил, ако искаш да елиминираш кандидат с по-изгодно предложение, да не го допуснеш до отваряне на ценовата оферта.
Нашата проверка установи, че в годините назад "Тръст 92" е предлагал за различните позиции от 5 до 22 процента отстъпка. А справка в сключените миналата година договори показа, че класираните на първите места пловдивски фирми са предложили в ценовите си оферти си 1%, а понякога и 0 % отстъпка. Видно е, че по-малка отстъпка няма как да същестува. От документите, публикувани на сайта на община Добрич става ясно също, че при спечелените две позиции дружеството  "Тръст 92" предлага от 4 до 10 процента отстъпка. Дали и с колко размерът на отстъпките на варненската и добричката фирма за останалите 7 позиции е превъзхождал предложенията на пловдивчани, няма как да се разбере, защото офертите на тези дружества не са отваряни. В мотивите си тръжната комисия посочва, че не допуска тези двама участници до отваряне на ценовите предложения, защото предлагат нереални срокове за реакция при рекламация.
Варненската фирма е посочила 7-минутен срок реагиране, но това не е възможно, пишат заседаващите, защото търговският обект на участника се намира във Варна и е на 51 км от Добрич. Комисията не приема твърденията на кандидата, че е сключил договори за доставка с хранителни борси от Добрич и не се налага да пътува до Варна.  
"Тръст 92" пък посочила срок от 4 минути за реакция при рекламация. Комисията приема срока за нереалени неоригинален, защото складовата база на кандидата се намирала на 2 км от обектите, по пътя имало светофари и т.н. Нямало и гаранция, че в базата му са налични всички продукти. Освен това участникът не бил посочил кой от всичките шофьори, с които разполага, ще бъде със статут на авариен и къде точно ще бъде разположен този авариен автомобил. Комисията обаче решава, че същият 4-минутен срок за рекламация е възможен при доставката на хляб и яйца.
С решение, носещо дата 2.09.2016 г., седемте позиции от обществената поръчка се печелят от двете пловдивски фирми, които се задължават да доставят исканите хранителни продукти в срок до два часа след подаването на заявката франко складовете на посочените социални заведения. "Възложителят е длъжен да подава заявки за деня в срок до 8.30 часа. Рекламираната стока се заменя с годна в срок до деветдесет минути след подадената заявка.", пише в договорите. В цената на доставените стоки влизат разходите за транспорт, магазинаж, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката. Бележник установи, че камионите пристигат в Добрич към 12-13 часа, което прави доста повече от посочения двучасов срок. А хранителните продукти се доставят от борсата в пловдивското Първенец, вместо от борсите в Североизтока.
Дали сключените договори са неизгодни за община Добрич, и има ли ощетяване на данъкоплатците, може да стане ясно само след ревизия на обществената поръчка.
Безпрецеденното обаче решение, с което хранителните продукти се доставят в плодородна Добруджа от Пловдив, би могло да се разглежда и като предателство спрямо местния бизнес.

Според публикуваните в сайта на община Добрич договори "Фууд деливъри експерс" ЕООД с управител Делко Георгиев Костадинов печели:
Обособена позиция 7: "Пресни и замразени плодове и зеленчуци". Общата стойност договора е 498 279 лева с ДДС.  
Позиция 6 : Доставка на хранителни продукти "Пакетирани хранителни стоки" , общата стойност на договора е за 299 323, 90 лева, с включен ДДС.
Позиция 4 – Риба – 173 865,50 лева с ДДС
Позиция 3 – Месо и месни продукти – 916 657,12 лв с ДДС
Позиция 2 – Мляко и млечни продукти – 770 079, 39 лв. с ДДС

"Мира фууд" ЕООД, с управител Станислав Стоянов Николов печели:
Позиция 9 – Консервирани и преработени плодове и зеленчуци – 211 207,40 лв с ДДС
Позиция 8 – Захарни и други изделия – 54 723,69 лв. с ДДС

"Тръст 92" ЕООД с управител Траян Василев Тодоров
Позиция 5 – Яйца – 80 735,52 лв. с ДДС
Позиция 1 – Хляб, тестени и пресни сладкарски изделия – 212 296,01 лв с ДДС

ДЕЛКО КОСТАДИНОВ: ЛОГИЧНО Е ДА МИСЛИМ КАК ДА СИ ПОДСИГУРИМ РАБОТА ВЪВ ВАШИЯ РЕГИОН
Делко Костадинов е управител на пловдиската "Фууд деливъри експерс" ЕООД. Бележник потърси пловдивския бизнесмен на посочения в договорите телефонен номер. Отговори ни секретарка, която любезно обясни, че Костадинов в този момент провежда среща и не може да говори. Представихме се, оставихме координати. Половин час по-късно отзивчиво ни звънна пловдивският бизнесмен.
– Здравейте! Търсили сте ме!
– Здравейте! Благодаря, че се обадихте. Правя разследеване и разговорът, който ще проведем, ще бъде записан! Потърсих ви, защото за първи път пловдивска фирма зарежда с храна социалните заведения в Добрич. Досега това е правено от местни фирми. Видях, че по договор трябва да доставяте стоката до два часа, а пътят от Пловдив до Добрич е доста дългичък?
– Ами ние имаме складова база във Варна. Може би това не знаете?
– Не, не зная, но затова ви питам.
– Имаме складова база във Варна и возим на територията на цялата страна. Фирмата ни е една от най-големите в бранша. От университета в Благоевград до Варна. Приоритетен доставчик сме и на Албена АД. Имаме складови бази и Бургас и във Варна, и във Велико Търново, в София, в Пловдив. В Пловдив се намира централата на фирмата и може би най-големият обект.
– Разбрах, че другата фирма, спечелила две от обществените поръчки за Добрич, е "Мира фууд", която е на същия адрес като вас. Вероятно сте свързани по някакъв начин?
– Тя е наше дъщерно дружество. Тогава още не беше променен законът и имаше една година време, в което законът даваше определени позиции. Това бяха захарни изделия, това бяха преработени плодове и зеленчуци. Законът даваше възможност за специализирани предприятия. "Мира фууд" е нашето специализирано предприятие. В него над 50 процента от наличния му състав са с различна степен на инвалидност.
– Разбирам. Моя проверка установи, че заявките до вас се дават от по-предния ден, а не както е по договор до 8.30 часа на същия ден.
– Искам да ви кажа, че много често ми се случва да ми дадат заявка в 8.00 и в 8.30 часа да искат да им я доставя. Вече няколко пъти се виждаме на срещи и го обсъждаме, защото, ако не е предвидено количество, ние разбира се държим от определени позиции на склад, но някой път има по-специфични продукти, каквито ползват например в Обредния дом или в Дома за стари хора. Там са по-специфични нещата, в смисъл, че не са съобразени с БДС стандарти и прочие, защото не става въпрос за деца. По тази причина някога се случва да имаме затруднение с тях, да.  Имаме случаи, когато се дават заявки два дни предварително и случаи, в които искат за половин час да им бъде доставено. Тогава се налага да правим чудеса от храброст само и само да удовлетворим тяхните изисквания.
– Ами камионите пристигали на обяд към 12-13 часа, показа моя проверка.
– Как да ви кажа – може да чуете много различни мнения. Няма ден, в който автомобилите да се приберат в два часа (б.р. 14 часа) във Варна. Автомобилите ми са с джипиес за проследяване и в два часа са във Варна. Не са изявили претенции да има определен час. Иначе с три автомобила обслужваме всички обекти на територията на Добрич. Не съм останал с впечатление да има някакъв проблем. Ако е необходимо, ще пуснем и четвърта и пета кола.
В забавачките пангасиус стига при цена 8,62 лв за килограм.В забавачките пангасиус стига при цена 8,62 лв за килограм.– Видях, че по договор в крайната цена е включен и транспорт. Бихте ли ми казали как е калкулирана цената – с транспорт от Пловдив до Добрич, или с транспорт от Варна до Добрич?
– Съвсем условно казано, цената е с транспорт до самото учебно заведение. Голяма част от рибите се возят от Латинска Америка. Това не означава, че... Например, внасяме пангасиус от Виетнам, а хек филе се внася основно от Латинска Америка. Това означава ли, че трябва да калкулирам транспорта от Латинска Америка? Разбира се, че не. Аз съм дал цена, която е доставна до обекта на това заведение. Откъде идва, дали от Пловдив, дали от Виетнам, няма никакво значение
– Ама аз ви питам, защото договорът е такъв.
– Какъв е договорът? Той е с цената, която ние сме оферирали, тя е с доставка до учебното заведение. Отделно не фактурирам транспорт. Ако ви подвежда думата транспорт.  
По 4 лева на дребно върви пангасиуса в магазините на ДобричПо 4 лева на дребно върви пангасиуса в магазините на Добрич– Казахте пангасиус, а и без друго щях да ви питам. Ами това е най-лошата, най-вредната риба, много мирише.
– Защо смятате, че е най-лошата?
– Ами такива са информациите за нея.
– Напротив, изключително подвеждаща информация. Рибата пангасиус е сладководен сом. Тя е една от най-чистите риби на света.
– Много вредна...
– Много вредна според кого? Искам да ви кажа, че в държавата, в която се отглежда, е в такива екологично чисти райони, които...  Например мога да твърдя, че е в пъти по-чиста, по-полезна или по-добра от шарана и каракудата, уловени в нашите водоеми. Пангасиус е една прекрасна риба и тя неслучайно е залегнала във всички договори за обществени поръчки, съгласно Наредба №9 за хранене на децата и т.н. Това е месо от бели риби, съвсем питателно и добро.
– Вие сте много любезен и аз ви благодаря.
– Опитвам се да ви отговоря така, както смятам за добре. Ако нещо друго ви интересува, питайте! Няма от какво да се смущавам.
–  Видях, че повечето от предложените от вас цени по договора с Добрич са мъничко по-ниски от тези на САПИ. А междувременно прочетох в сайта на "Марица", че миналата година сте зареждали детските градини в Пловдив на четири пъти по-високи цени...
– Информацията, която четете в Марица касае Програма "Училищен плод" и действително там имаше такава статия. Ваша колежка, журналистка, която е толкова надалеч от...
– Моля да не коментирате колеги!
– Ама казвам ви, тя е далеч от темата. По-програмата "Училищен плод и училищно мляко" държавата дава по 37 лева на дете за... мисля, че бяха 28 доставки. В тези 28 доставки за всяко едно детенце, независимо колко е отдалечен обектът, и дали са 10 дечица или 100, ние трябва да доставим примерно 100 плода.Тя е взела цената на морков, тъй като от тези 28 доставки, които извършваме, имаме сума, която е равна за абсолютно всички фирми в цялата страна, които са може би стотици на брой, занимаващи се по програма "Училищен плод". Цената, каквато е за мен, такава е и за всички останали. Обаче колежката се хванала за една цена на морков, ако ме не лъже паметта, която е изравнителна. Защото ние с тази фактура, когато сме извършили 27 доставки за 35 лева, най-накрая сме дофактурирали тези 2 лева, които тъй или иначе ни се полагат. Но тя не е хванала цената на предните доставки, а се хваща за цената на моркова в изравнителната фактура. Освен всичко останало, по тази програма, както и в много обекти на територията на Добрич, има обекти, в които има страшно малко дечица. Нито е оправдана логистиката, нито отиването до този обект. Но няма как всички да бъдат равни. Въпросният обект, за който дамата в Марица беше писала, е в детската градина в Клисура. Отиването и връщането до Пловдив е 173 км. За да занеса плод на 9 дечица. Толкова са децата в детската градина на Клисура  – 9.
– Т.е. в цената е включен и транспорт?
–  Абсолютно навсякъде в предмета на обществените поръчки цената, която оферира всеки един от участниците, е с включен транспорт до обекта.
– Видях какво предлагате. Продуктите са от Пловдив, доколкото разбирам?
– Не, не са. Рибите са вносни. Пангасиус е от Виетнам, скумрията е вероятно от Шотландия или от Испания, хек филето е от Латинска Америка.
– Зеленчуците, плодовете, млеката откъде са?
– Зеленчуците са от Пловдив, дори и фирми във Варна се снабдяват от най-голямата стокова борса в България, това е стокова борса Първенец. Ние имаме складова база там. И общо взето, като съберем всички заявки на деня, си имаме екип от хора, който ги окомплектова и ги разпределя из страната. Но, дори и колегите, които са в най-големите фирми в сферата на плодовете и зеленчуците, те също се снабдяват от борсата в Първенец и в това няма нищо ненормално. Бананите са отново са вносни, портокалите отново са вносни...
– Банани не се произвеждат в България. Разбрах, че маслото, за което ми се оплакаха, че прилича на маргарин, и то е пловдивско?
– Да, масло работим от пловдивска фирма. Това е фирма "Галко". Работим от 15 години с нея и не виждам защо са се оплакали. Дори  даваме на над 1 600 детски градини на територията на цялата страна, както и на територията на София, така и на територията на Пловдив, на почти цялата Пловдивска област, на Пазарджик, на Стара Загора. От никъде нямам нито едно оплакване. А на някой в Добрич не му харесало маслото. Аз не съм производител в края на краищата. На маслото си има етикет. Могат да го дадат, в която си искат лаборатория, ако нещо не е наред. Да сигнализират фирмата производител. Това, което ние правим, е да извършим логистичната услуга. Купуваме стоки от най-различни производители, събираме заявките... Искам да ви кажа, че Добрич е изключително труден като предмет на работа, защото ми поръчват по 300 грама масло, да речем. Не е да ми поръчат един кашон от 8 ксилограма, както правят повечето обекти на територията на страната, ами поръчват по 300 гр. И се превръщаме като в една квартална бакалница. 300 грама от едно, 300 грама от другото, само и само да бъдат доволни.
– Как се информирахте за тази обществена поръчка? Лично ли бяхте поканен?
– Както за всички останали – от сайта на Агенцията за обществени поръчки. Оттам също може да почерпите информация, че почти няма голяма общестевна поръчка, която да надхвърля наколкостотин хиляди лева, независимо в коя точка на България, в която ние да не участваме. Имаме национално покритие в цялата страна и поради тази причина сме решили да опитаме и в Добрич.
– Снабдявате ли други социални заведения в нашия край, или е само Добрич?
– Няма още засега, тъй като складовата ни база във Варна функционира от няколко месеца. Реално на територията на областите Добрич и Варна това са ни първите обществени поръчки. Изключвам "Албена" АД. Сега има в момента за академията на МВР във Варна. Участваме и там.
– Разбрах. Очевидно е, че тук сте пионер. Проследих, че зареждате основно Южна България.
–Нормално е. Няма как. Открихме наскоро базата във Варна, малко преди участието ни в този търг и точно заради това сме се огледали и в този район. Община Варна също бяха пуснали обществени поръчки за социалните и детските завадения. За съжаление имаше няколко жалби и прекратих процедурата, но също щяхме да участваме и там. Съвсем логично е, като имаме складова база в този регион, да мислим как да си подсигурим повече работа.
– Много благодаря за този разговор!
– Заповядайте, ако нещо пак ви е необходимо!


Коментари  

0 #15 gragdanin 10-10-2017 22:10
VNIMANIE
VNIMANIE
VNIMANIE
PREDI VREME ZAPISAH BASHTA SI KYM DOMASHNIQ PATRONAJ
/RABOTQ POVE4E OT 8H NA DEN/
UJAS VI KAZVAM -POMIIII GNUSOTIII .RIBATA I KOTKITE NE Q QDAT,
PREDLAGAM NA gospodin KMETA DA POHAPPNE EDNA SEDMICA OT MENIUTO NA STARITE HORA
KALINKITE 4E MU SE VIDQT BRYMBARI
HEHEHE
AAAAA I MNOGO VAJNO
TOI OBREDNIQ DOM REALNO NE RABOTI
TAM NEKVI LELKI CELI 4 NA BROI SI SEDQT PO CQL DEN I MRYSOTIQ KO4INA /MI KAK NEMA TQ SHEFKATA IM DAVA PRIMER =MAHA S EDNA MRYSNA KOLA ,MYRZI Q DA Q IZMIE
VESELI OBREDI PYK SE IZVYRSHVAT OT NEKVA U4ITELKA
A UJ U4ITELI NQMALO
MI DA VZEMAT ARTIST,OBRAZOVAN 4OVEK S DIKCIQ NA HONORAR,PO-EFTINKO.PO4ASOVO
A TOI GORKIQ KMETA UJ FINASOVA DISCIPLINA GONI
CIRK PYLEN
OSTAVKA WEEEEEEEEEEEEEEEEE
KOI NORMALEN SE VRYSHTA OT AMERIKA AAAA
PU PU PU NA FALSHIVATA DIPLOMA
4UH MU IZKAZA
TREEE SI MNOGO AMA MNOGO MALOUMEN DA NE RAZBERESH 4E E PYLNA LYJA
VSI4KO SHTO NE VIREE SAMOSTOQTELNO I E GNUSNO ,ZLOBNO ,AL4NO I NEKADYRNO NA DYRJAVNA HRANILKA
UMEN I PROSPERIRASH 4OVEK NE MOJE DA STOI PO 8 H DA LENTQISTVA I KLUKARSTVA!!!
DUPKA DO DUPKA PO ULICITE.SRINA BIZNESA V GRADA
OBSHTESTVENI PORY4KI PYLNA IZMAMA
TOQ IZLEZE PO-GOLQMA DETELINKA OT PREDNATA
Цитиране
0 #14 ПАНГАСИУС 14-06-2017 21:25
Уважаема г-жо Велчева,
Публикувайте тази статия във фейсбук в "Майките на Добрич" с кратко резюме какво ядат децата им и за колко пари. Мисля, че това ще е достатъчно, за да провокирате тези, които са пряко засегнати от това, което сте написали. Иначе статията Ви ще си остане напълно безизвестна и ще приключите там, откъдето сте тръгнали. Не оставяйте така нещата. Тук коментарите са поръчкови. Но трябва ясно да обясните, че детските градини нямат никакава вина за това.
Цитиране
0 #13 Заинтригуван 14-06-2017 18:51
Забавлявам се много! Айинщайн казва, че две неща са безгранични: Вселената и човешката глупост. За Вселената все пак не е сигурен. Може да разбирам от информационни технологии и това ми дава сериозен аванс пред Вас, но все още не съм прописал и журналистиката е далеч от моя професионален свят, а Общината я познавам само като сграда. :) Що за наивник и елементарно мислещ човек трябва да сте, за да смятате, че само собственика на сайта може да види IP. А написаното до мен още веднъж доказва, че се опитвате конкретно и само да омаскарите човек, когото дори не познавам. Май има хора, които изпитват страх от подобни разследващи материали.
Цитиране
-1 #12 До заинтригувания!!! 14-06-2017 16:41
Очевидно щом виждаш IP явно си "таланта" от редакцията на този измислен сайт който е написал тази "професионална" и поръчкова статия! Интереса ти прозира от всякъде. Очевидно си прокуден от общината по някакви причини и това е твоя начин да си го върнеш.
Жалко човече. Спри се. Всичко лошо на този свят се връща рано или късно не забравяй това.
Цитиране
+5 #11 Заинтригуван 14-06-2017 14:59
Странно защо IP-тата на няколко от коментиралите са едни същи. Това подсказва, че зад тях стоят 1-2 трола, които имат за цел да защитават управляващите в града, заради собствени интереси. Скандален е фактът, че фирмата спечелила конкурса е повече от известна със скандалната си репутация в Пловдивско, заради високи цени, продукти със съмнително качество и печелеща по начин, оставящ съмнения. Всеки вникнал в юридическата материя ще открие нарушения в процедурата на обществената поръчка. Спрете да защитавате кмет, който явно се провали, въпреки очакванията на добричлии. В Общината вече се говори за предсрочни местни избори.
Цитиране
0 #10 НН 14-06-2017 13:21
Ако желаете парцелиране на националния пазар.Би било добре Добричка община да си "затвори" пазара само за местни фирми.
От една страна, подобно „затваряне“ на местните фирми за доставка на храни би демотивирало местните производители да разнообразяват асортимента на отглежданите от тях продукти, поради това, че им е осигурен сигурен пазар за част от произвежданата продукция, а търговците – да доставят такива продукти. От друга страна, производителите с по-разнообразна продукция от други региони на страната биха били възпрепятствани да реализират по-голяма част от продукцията си при условията , които вие желаете.
Това противоричи на свободна и лоялна конкуренция.
Моля има закони в тази държава и по точно ЗОП, а именно Чл. 10. (1) Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено./ТОЕСТ ОБЩИНА ДОБРИЧ МОЖЕ ДА Е ЗАРЕЖДА И ФИРМА ОТ РУМЪНИЯ И АКО ОТГОВАРЯ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, КМЕТА НИЩО НЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ
Цитиране
+1 #9 Драго Иванов 14-06-2017 13:13
В течение съм на цялата поръчка как беше проведена и какво и защо се случи. И Тръст и Варна Оборот бяха написали глупости 4 минути и 7 минути мисля което е абсолютно невъзможно. Не зная само защо не ги отстраниха и за яйцата и хляба а трябваше. Фирмата от Пловдив имаше изначално някакви проблеми но в момента се справят много добре и повечето от домакините са изключително доволни. Карат много по качествена стока от предишният доставчик а и цените мисля че са доста по ниски.
Цитиране
-1 #8 Читател 14-06-2017 12:27
Този човек верно и отговаря като на олигофрен. Как не ми звънне на мен тази офца аз как ще я оправя. И тва ако е журналистическо разследване аз съм трамвай...
Цитиране
-1 #7 Загрижен 14-06-2017 12:23
Браво на кмета. Ако може следващият път и от София да докара фирма ще бъде най добре. Явно нашите "Добрички" фирми печелят с измама. Освен това щом си вършат работата какво значение има от кой град са? От всичко прочетено оставам с впечатление че Добрич става все по-популярен град щом започват да идват все по- големи фирми от по-големи градове като Пловдив и Варна!
Цитиране
+1 #6 Добричлия 14-06-2017 12:20
Ей тея Тръста мноу бързи
4 минути
да не летят
смешна работа
Цитиране