Реклама в Бележник.бг

ОФЕРТА "ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019"


Вашето послание достига до над 50 00 души в интернет.

1. Публикуване на предизборни прессъобщения.
Цена на 1 прессъобщение – 50 лева. 10 прессъобщения – 500 лева. 20 прессъобщения – 1000 лева.

2. Интервю
Интервю до 100 реда с кандидат за евродепутат – 300 лева.

3. Портрет на кандидат за евродепутат ( очерков тип) – 300 лева.

4. Отразяване на предизборно събитие (репортаж)
Цена на отразявяне на едно събитие – 200 лева.


Забележка:
Всички материали се отбелязват с гриф: "Европейски избори 2019"

Публикуване на готови рекламни материали "Европейски избори 2019"

Позиция 1 (банер до главата)
20 дни – 800 лева; за 10 дни – 400 лева; за 5 дни – 200 лева

Позиция 2 (над времето)
20 дни – 600 лева; за 10 дни – 300 лева; за 5 дни – 150 лева

Позиция 3 (под времето)
20 дни – 500 лева; за 10 дни – 250 лева; за 5 дни – 120 лева

Позиция 4 (под коментарите)
20 дни – 400 лева; за 10 дни – 200 лева; за 5 дни – 100 лева
 


1. Публикуване на готови рекламни материали:Позиция 1 (банер до главата)

20 дни – 380 лева; за 10 дни – 200 лева; за 5 дни – 120 лева

Позиция 2 (над времето)
20 дни – 340 лева; за 10 дни – 180 лева; за 5 дни – 100 лева

Позиция 3 (под времето)
20 дни – 300 лева; за 10 дни – 150 лева; за 5 дни – 80 лева

Позиция 4 (под коментарите)
20 дни – 200 лева; за 10 дни – 100 лева; за 5 дни – 60 лева

2. Изработка на рекламни банери:
Изработка на статичен банер (Gif или JPG формат): цена 35-60 лв.
Изработка на Gif анимиран банер: цена 45-75 лв.
Изработка на Flash банер (SWF формат): цена 65-150 лв.


Забележка:
В зависимост от изискванията на клиента и сложността на заданието, цените могат да бъдат променени!