Петък, 12-ти юли 2024 г. | 22:50:51

Забележник

Похвално слово за славословенето на буквите!

53 процента от българите казаха вчера, че може да не четеш книги, за да живееш добре. Днес всички славят празника на буквите!  
Вчера говорехме, че ни управляват посредствени и невежи, а днес същите посредственици и невежи се изказват за  писменото слово и учението.
Вчера държавниците признаха, че за култура се дава под 1 процент от БВП, днес същите държавници ораторстват с гордост за културата. И ни честитят  празника!
Днес властта величае просветителите и учените, но утре тя пак ще ги остави да живеят в мизерия. Както ги остави и вчера!   
Днес си спомняме, че "Голи са без книги всички народи!", но утре народът пак ще се кланя на безкнижни лица. Както се кланяше и вчера!  
Днес цял ден се леят химни за духовност и светлина. Утре пак ще ни управляват в мрака на бездуховността! Както в мрак ни управляваха и вчера!
Днес безбожници приказват, че писменото слово е божествено, но утре най-писмените и най-умните ще  хвалят Бога на чужд език, защото ще ги прокудят от България. Както ги прокуждаха и до вчера. 
Защо след толкова лицемерие имаме сили да славим буквите сега ли? Ами защото утре заради тях ще се знае, че ни е имало!