Новини

В област Добрич: 200 безработни ще бъдат наети по проект от 1 юли

Квотата за безработни в региона, които трябва да бъдат наети по проект за превенция и защита от бедствия, е 200 души, става ясно от съобщение на областната администрация на Добрич. Във ведомството е проведено днес заседание на Комисията по заетост, на което е обсъдено определянето на конкретния брой работни места, за които Областният управител, като работодател, може да кандидатства по проект "Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси".
Комисията е свикана от губернатора Новоселска във връзка с изпълнение на указателно писмо на Агенцията по заетостта от 01.06.2015 г., с което на Областните управители се дава възможност да кандидатстват за разкриване на работни места по посочения проект. Безработните лица ще бъдат наети там, където са набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи в предишни периоди, както и за отстраняване на потенциалния риск от наводнения.
От квотно определените 200 души за област Добрич, 120 са за реалния сектор, а 80 безработни лица ще бъдат наети от Областния управител като работодател. "Губернаторът ще администрира процеса, но неформалните работодатели са кметовете. Те са хората по места, които имат опита и познават най-добре обектите, където да се съсредоточат усилията –  почистване на дерета, критични участъци и т.н.", подчерта зам.-областният управител Йордан Йорданов, който председателства срещата.
 До утре, 5 юни, общините трябва да подадат своите предложения за обекти и брой хора, като окончателното разпределение ще бъде направено в Областна администрация.
От 1 юли 2015 г. безработните следва да бъдат наети. Рамковите договори ще се сключват за срок от 4 месеца. Предвижда се дейностите по проекта "Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" да приключат до края на 2015 г.