Новини

Проверяват опасните речни корита и дерета

Със заповед на областния управител на Добрич започва проверка на потенциално опасните водни обекти в областта.
Междуведомствена комисия ще извърши в периода 20-24 април проверка на състоянието на речните корита и водосборни дерета извън населените места на област Добрич, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Особено внимание ще бъде обърнато на проблемните участъци,  съобщават от пресслужбата на областната админиситрация.
За язовирите, които са общинска собственост, кметовете на общини са длъжни да уведомят ползвателите/концесионерите и да осигурят присъствието им на съоръженията по време на проверката. Трябва да имат готовност да представят аварийните планове на язовирите.
Комисията е председателствана от заместник-областния управител на Добрич Йордан Йорданов и включва представители на институции и ведомства, които имат отношение към превантивната дейност при защита на населението при бедствия и аварии.
За резултатите от проверката ще се изготви доклад до областния управител.