Новини

Крайно нуждаещите се от жилище да подават декларация с актуални данни

Гражданите, които са крайно нуждаещи се от жилище, трябва да подадат декларация с актуални данни, съобщават от община Добрич. Това трябва да стане в периода от 1 до 31 март 2015 г. Изискването е съгласно чл.12 от "Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд". Според наредбата подават декларации всички, които са картотекирани в общината като крайнонуждаещи се от жилище и са включени в утвърдения от кмета окончателен  списък за 2014 г. Екземпляр от декларацията се получава в стая 113, а се подава в деловодството на община Добрич – Център за услуги и информация.