Неделя, 16-ти юни 2024 г. | 01:40:02

Забележник

Съветът по туризъм в Добрич търси лого и слоган за несъществуваща дестинация

Кой е туристическият продукт, предлаган от община Добрич? Този въпрос зададохме на пресцентъра на кметството, след като оттам на 25 октомври дойде съобщение, че "Община град Добрич организира конкурс за изработване на проект за туристически слоган".  Имаше и обяснение, че "слоганът трябва да отличава туристическата  дестинация Добрич от останалите и да участва в изграждането на нейния туристически имидж".  Тъй като туризмът е важен отрасъл, чието развитие би могло да раздвижи полузамрялата икономика в Добрич, ние се зарадвахме. Припомнихме си, че приходите от туристически данък в общинската хазна за 2015-та година са едва 35 хиляди лева, а приходите от продажба на билети в историческия музей в града годишно са 12 563 лева. Ето нещо добро, казахме си, и отново прочетохме съобщението, от което  прозираше нескрита категоричност, че Добрич е туристическа дестинация. Проверихме в сайта на министерство на туризма, но се оказа, че там община Добрич не съществува под никаква форма – нито като туристическа дестинация, нито като част от някаква друга туристическа дестинация.  А пък жадуваната от нашия град туристическа дестинация* е маркетингово понятие, което предполага търсене и предлагане на добре известен туристически продукт. Както например прави курорт Албена – има море и създава туристически продукт (пакет от услуги), който включва морска почивка, храна, нощувки и т.н. Като си изготви пакета от услуги със съответните предложения и цени, Албена участва на туристически борси и изложения като част от туристическата дестинация България или като самостоятелна, наложила се отдавна и различна от останалите морски туристическите дестинации у нас.
Та водени от тези разсъждения ние се заинтригувахме, поискахме да разберем нещо повече за нашия, неизвестен до момента туристически продукт  и написахме до пресцентъра на община Добрич следното:
"Уважаеми, колеги!
Изпратихте съобщение за конкурс за туристически слоган, който да представя най-добре град Добрич като туристическа дестинация за културно-исторически, спортен, конгресен, панаирен и бизнес туризъм. Ако Добрич представлява туристическа дестинация, то той трябва да предлага туристически продукт. Туристическият продукт е пакет от услуги. Въпросите на Бележник са:

1. Кой е туристическият продукт на град Добрич?
2. Кои са туристическите обекти, които предлагат туристически услуги?
3. Кои са туристическите услуги в град Добрич?"
Няколко дни по-късно получихме отговор ( виж по-долу), в който ни казват какви според закона за туризма са определенията за туристически продукт, туристически обект и туристическа услуга. Дават ни и обяснения какво по смисъла на закона може да бъде туристически продукт в Добрич и кои биха могли да бъдат туристическите обекти и услуги. От отговора не става ясно какъв е пакетът от туристически услуги в Добрич, къде е предлаган, какви са цените... Не става ясно и каква услуга предлагат в момента градският парк или Старият Добрич, които са посочени като туристически обекти. Нито пък как ще бъдат разработени, ако действително бъдат превърнати в туристически атракции. Става ясно обаче, че автор на желанието да създаде туристически имидж на Добрич не чрез продукт, а чрез лого и слоган, е консултативният съвет по туризъм към общината. От отговора разбираме колко важен е този обществен орган и колко заседания е провел. Явно обаче, освен че е направил предложение за лого и слоган, консултативният съвет по туризъм не е счел за необходимо да разясни кой е туристическият продукт на града и какъв е пакетът от туристически услуги, на които ще се търси имидж.
Сега ще почакаме до 14 ноември, за да видим дали пък поканените да участват в конкурса за туристически слоган на Добрич няма да открият кой е туристическият продукт на града, или поне в коя дестинация е включена общината. Все пак класираният на първо място ще получи две хиляди лева!

Отговорът на община Добрич:
"1. Кой е туристическият продукт на град Добрич?

По смисъла на Закона за туризма "туристически продукт" е съвкупността от специфични стопански дейности и природни и антропогенни условия и ресурси в рамките на определена територия, предлагани и потребявани от туриста по време на неговото пътуване.
Туристическият продукт на град Добрич се формира като съвкупност от  природни ресурси - градски парк „Св. Георги“, Център за защита на природата и животните; културно-исторически забележителности - всички обекти на Регионалния исторически музей, Художествената галерия, АЕМО „Стария Добрич“, църкви, мемориални комплекси, Лапидариум и др., местните атракции, свързани с бит, обичаи или специално организирани – панаири, изложения, фестивали, състезания и др. Част от туристическия продукт на град Добрич са заведенията за хранене и разлечения, средствата за подслон, транспортните услуги и инфраструктурата.

2. Кои са туристическите обекти, които предлагат туристически услуги?
Дефиницията за Туристически обект е визирана в чл.3, ал.2 на Закона за туризма. В тази връзка конкрекно за град Добрич туристическите обекти са:
• местата за настаняване – хотели, семейни хотели, стаи или апартаменти за гости, туристическа спалня;
• заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
• РИМ, Художествена галерия, Център за защита на природата и животните, АЕМО „Стария Добрич“, градски парк „Св. Георги“, Военно гробище и др.

3. Кои са туристическите услуги в град Добрич?
Според Закона за туризма "основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране, а "допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития), спортно-анимационни и водноатракционни услуги, здравни, спа и уелнес услуги, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове, услуги, предоставяни от ски училища, и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой. Например за Добрич допълнителни туристически услуги са изложенията и панаирите, спортните състезания, фестивалите, посещение на обектите на РИМ, художествената галерия, парка, зоопарка и др.

На основание чл.13 от Закона за туризма, Кметът на общината, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава Консултативен съвет по въпросите на туризма. В него участват с равен брой представители от една страна на местната администрация и музеите, от друга страна на браншови организации, физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма в нашия град.
Консултативният съвет по въпросите на туризма е важен обществен орган, който подпомага администрацията и Общинския съвет при вземането на решения за развитието на туризма. Организацията и дейността на съвета се осъществява съгласно Правилник, утвърден от Кмета на общината. През 2016 година, до момента са проведени 5 редовни заседания на съвета. Една от основните задачи на консултативния съвет е ежегодно да одобрява проекта на Програмата за развитие на туризма преди внасянето му в Общински съвет. Финансирането на Програмата се формира от приходите от туристически данък, като в Закона за туризма е разписано за какви дейности могат да бъдат разходвани средствата.
Едно от заложените мероприятия за 2016 година е изработване на лого, слоган и символ на град Добрич. В тази връзка с решение на Консултативния съвет по въпросите на туризма са проведени 2 допитвания сред гражданите на Добрич и е обявен конкурс за проект на туристически слоган, след избирането му ще бъде обявен конкурс за туристическо лого.

Община град Добрич"  
--------------------------------------------
*Според закона за туризма туристическа дестинация е "регламентирана съвкупност от икономически, социални и културно-екологични дейности, осъществявани в туристически обекти с реални граници, с цел създаване, реализация и потребление на стоки и услуги, формиращи атрактивността на туристическия продукт (пакет) с устойчива конкурентоспособност и ефективност".