Събота, 13-ти юли 2024 г. | 00:28:04

Пресечки

Дружество отличник в санирането на ГЕРБ ще ремонтира стадион "Пионер" в Добрич

Карловската фирма, която ще ремонтира стадион "Пионер" в Добрич, е отличник в обществените поръчки за саниране, проведени по време на правителството на ГЕРБ, установи Бележник. През миналата година "Роуз Валей Груп – инженеринг" е спечила поръчки за милиони в Южна България. Единственият й търг, спечелен в Северна България, е за реконструкция и модернизация на добричкия стадион "Пионер". Договорът между собственика на дружеството Ради Стоянов Радев и кмета на Добрич Йордан Йорданов е подписан на 20.12.2016 г.
На проведения преди това конкурс в общината са се явили четирима кандидати – "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД, "ЕКОСТРОЙ" АД, "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД – София и РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, гр. Карлово. Тръжната комисия в Добрич открива пропуски в документацията на първите две фирми и приема, че следващите две дружества отговарят на всички изисквания. Накрая карловската фирма получава сто точки, а софийската 92.
Според договора трябва да бъде ремонтиран футболен терен с размери 72 на 48 метра. Общата цена за изпълнение на поръчката е 237 401,75 лева с ДДС. Срокът за изпълнение е 59 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.
Разследване на Бележник установи, че 2016-та година е била изключителна благодатна за дружеството от Южна България. През лятото на миналата година "Роуз Валей Груп – инженеринг" печели обществена поръчка, свързана с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Раковски по три обособени позиции. Стойността на проекта е за 450 400 лв. без ДДС. Пак по това време дружеството печели и обществената поръчка за саниране на многофамилни жилища в родното Карлово. Стойността е 1 029 005, 22 лв. без ДДС. И пак по това време същото дружество печели обществена поръчка на община Пазарджик за саниране на многофамилна жилищна сграда. Договорът с изпълнителя "Роуз Валей Груп – Инженеринг" ЕООД е за 940 164,35 лв с ДДС.
През 2013-та дружеството е един от изпълнителите в проект по ОПРР на община Карлово за пет обекта, паметници на културата от местно и национално значение.  Същата фирма е и част от консорциум, който гради три нови парка в Карлово.  Проектът по ОП "Околна среда" е за 3,8 млн. лева.
През 2009-та година вестник "Атака" съобщава, че "фирмата "Роуз Валей Груп - Инженеринг" с управител Иляз Местан е взела на концесия 9-километрова отсечка от коритото на река Стряма от с. Розино до с. Московец с намерението да почисти речното корито. Посочената отсечка се намира на територията на Община Карлово, като в случая поръчката е уредена от Министерство на околната среда и водите, ръководено от Джевдет Чакъров". Според изданието "има редица сигнали, че концесионерът е заплашвал хората да му плащат, ако искат да вземат пясък от реката". Проверка на Бележник в Търговския регистър откри, че в този период карловската фирма е собственост на Иляз Бекир Местан и на Хабил Ибрям Хабил. През 2011-та обаче Хабил продава дела си на Ради Тодоров Стоянов. А две години по-късно и управителят Местан прехвърля дяловете си на Ради Стоянов. От 2013-та Стоянов е едноличен собственик на "Роуз Валей Груп - Инженеринг".