Новини

Заобикалят проблемните съседи при санирането

"Ще анализираме броя сгради и най-честите проблеми при санирането, след което в края на месец април ще предложа на Министерския съвет варианти как да ги подкрепим", каза във Варна министърът на МРРБ Лиляна Павлова, цитирана от пресцентъра на ведомството. Идеята е блоковете, в които 98 процента са съгласни, да могат да бъдат санирани. "Възможно решение е, ако общото събрание и общината са съгласни, дадена сграда да не отпада заради липса на съгласие за участие в програмата от страна на само един или двама собственици на обекти в дадена сграда. Целта ни е да създадем малко по-голяма гъвкавост, но при преценка на юридическите и всички други рискове”, обясни министърът.
Освен липсата на 100 % съгласие за участие в програмата, заради отказ на един или два апартамента, другият проблемен случай е при големите сгради. Става дума за тези, които са с дилатационна фуга, имат много входове и някои от тях вече са обновени, заради което останалите не могат да кандидатстват за саниране на цялата сграда.
"Възможен вариант тук е да бъдат санирани отделни секции от сградите, които са с по десет входа, например, а след това да бъдат санирани останалите", допуска Павлова.
317 са вече сградите, които имат сключени договори с Българската банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заявленията са над 500. В ход са и тръжни процедури за избор на изпълнители. Очаква се през лятото да има обекти с направено техническо и енергийно обследване, а през есента да има реални дейности по сградите.
Ситуацията със свлачищата, които са над 1850 на територията на страната, е много критична и сериозна, отчете министърът. Обясни, че най-засегнати от тези процеси са Дунавското и Черноморското крайбрежие, като критичните места във Варненския регион са местността Фиш-фиш, пътят за Албена и Балчик и местността, Кабакум. Размерът на необходимите за укрепването им средства е огромен.
Предвиждаме да забраним изграждането на водопроводни и канализационни системи там, където има свлачище и не би трябвало да има сгради. Освен кардинални мерки, предвиждаме и реформиране на процеса по наблюдение на свлачищата, обяви Павлова.