Петък, 12-ти юли 2024 г. | 23:06:45

Новини

Законопроект обясни какво означава корупционно поведение

Подготвен е специален закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности. В проекта са публикувани и мотивите за създаване на закона, който ще бъде предложен за обществено обсъждане. Според авторите на новата норма, анонимните сигнали и медийните публикации са сред основните способи, с които Националното бюро за предотвратяване на корупцията (НБПК) ще проверява около 10 000 български политици, високопоставени държавни служители и местната власт, съобщава БГНЕС. .
Проектът дава дефиниция и на понятието "корупционно поведение": "поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси".
От проекта става ясно, че засега е отпаднало първоначалното намерение на управляващите да мотивират с финансови премии медии и журналисти, които подават сигнали за корупция и конфликт на интереси.
НБПК ще образува производства и ако при проверката на декларациите на лицата, заемащи висша публична длъжност, бъде установено несъответствие между доходите им и притежаваното имущество в размер на над 10 000 лв. Друга новост в закона е задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което задължения е във фактическо съпружеско съжителство.
"Разширен е кръгът на обстоятелствата, които задължените лица трябва да декларилат. Сред новите обстоятелства са трудовите доходи, чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства, подлежащи на регистрация, на стойност над 5000 лева, които лицето трайно ползва, независимо от основанията за това, и условията на ползване, както и обучения и пътувания извън страната, ако стойността им надхвърля 5000 лева", гласят част от новите идеи.
Лице, което е заемало висша публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, както и да участва в обществени поръчки, гласят част от текстовете. Ако разпоредбите бъдат нарушени, освен, че лицето ще е обект на санкции, такива са предвидени и за търговското дружество, което го е наело.
Кръгът от лицата, които ще бъдат обект на проверка също се разширява. Така обект на интерес от бъдещето Национално бюро за предотвратяване на корупцията ще попадат около 10 000 души годишно. Сред новите категории, които ще са обект на проверки са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на болници, ръководителите на управляващите органи и междинните звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки.

Коментари  

0 #1 обективен 25-05-2015 16:08
Ако този Закон се приложи в България ще създаде много проблеми на местните властници в града за 12 годишното им дерибействане .Няма да ги спасят нито Швеция,нито Канада!!!
Цитиране
Последни новини