Новини

ВСС избра за шеф на Районен съд Добрич Анна Александрова

Висшият съдебен съвет избра днес Анна Великова Александрова за председател на Районен съд – гр. Добрич. Нейната кандидатура е одобрена с 16 гласа "за", 0 "против" и 3 "въздържал се". Вторият  кандидат – Павлина Паскалева, съдия в Районен съд - Добрич, получи 2 гласа "за", 8 „против" и 9 "въздържал се", пише на сайта на ВСС.
Съдия Анна Великова Александрова има почти 15 години юридически стаж, от които над тринадесет като съдия в Районен съд - Добрич. В периода от 2004 г. до 2009 г. е била заместник-председател на съда.
В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд – Добрич Анна Александрова акцентирала върху подобряване качеството и бързината на работа. гарантиране на равни права и достъп до правосъдие, повишаване на доверието в съда и възприемането му като истински независима и прозрачна, работеща за утвърждаване върховенството на закона институция. Александрова е заложила и на изработване на медийна стратегия и спазване на стриктна финансова дисциплина с максимално оптимизиране на всички възможни разходи.
По време на изслушването на кандидатите членовете на ВСС Милка Итова и Галя Георгиева зададоха въпроси за кадровата обезпеченост на съда и съчетаването на функциите на административния ръководител с тези на заместник-председател на съда, съобщават от пресцентъра на ВСС.
В подкрепа на съдия Александрова се изказала Даниела Костова, която аргументирала одобрението си с яснотата и цялостността на концепцията за управление, доброто презентиране на изложените идеи, убедителните отговори на поставените въпроси и придобития управленски опит на кандидата като заместник-председател на съда.
Кандидатурата на Александрова е била подкрепена и от Камен Иванов, който отчел представеното изложение, по-дългия съдийски стаж, административния опит и отличната атестация на Анна Александрова получена през миналата година.

Ето какви мерки е набелязала Ана Александрова в защитената пред висшите магистрати концепция:

"Сред предложените мерки за постигане на целите са установяване на Общото събрание на съдиите като основна форма за обсъждане на управленски решения и организационни промени, за анализ и обобщаване практиката на съда; техническо обезпечаване на процеса по съставяне на пълни електронни досиета на делата; осигуряване на софтуер за синтез на речта, който ще позволи на хората със зрителни и звукови увреждания, на възрастни и неграмотни хора, да се запознават със съдебни документи в звуков вариант. Предвижда се изработване на актуален писмен наръчник на връчителя на съдебни книжа за разясняване на процедурите, ще се работи за популяризиране на възможностите за извънсъдебни техники за решаване на спорове сред обществеността, включително чрез провеждане на работни срещи с медиатори."