Новини

Видни йовковеди се събират в Добрич

Двудневна национална научна конференция, посветена на творчеството на писателя Йордан Йовков, започва на 29 септември в Добрич. Форумът е наречен "Йордан Йовков – мъдрият мълчаливец на българската литература" и ще се проведе в Дом-паметник "Йордан Йовков" в града. На събитието, което се организира на всеки пет години, ще бъдат прочетени 42 научни доклада, посветени на най-големия хуманист в родната ни литература. Лекторите ще бъдат видни учени йовковеди:  акад. Иван Радев, проф. Цветан Ракьовски, проф. Михаил Неделчев, проф. Светлозар Игов, проф. Диана Иванова, проф. дфн Антония Велкова – Гайдаржиева, доц. д-р Пламен Антов, Атанас Цонков, носител на отличието за изследване на Йовковото наследство, Марин Кадиев – председател на Съюза на независимите писатели. В конференцията ще вземе участие и Анна Гаспарето, която е кандидат-докторант от Венеция.
Чифликчийството в творчеството на добруджанския писател, естетиката в имената, паралели между Йовков, Яворов и Емилиян Станев, езикът на жестовете в разказите на Йордан Йовков. Това са само част от темите, които ще прозвучат на форума.
 През втория ден (30 септември) гостите ще посетят село Красен, където ще могат да поседнат във Филиповата кръчма и да разгледат старата прогимназия, в която Йовков е учителствал пет години.