Сряда, 29-ти май 2024 г. | 14:15:01

Новини

В ОА: РБ поема здравето и просветата, ГЕРБ – земеделието и пътищата

Новият заместник-областен управител Йордан Йорданов ще отговаря за  здравеопазването, социални дейности и околна среда, образованието, младежта, спорта. Другият заместник – Ивайло Манушев поема регионалното развитие и трансграничното сътрудничество, и земеделието.
Човекът на Реформаторите в Добрич – Йорданов, ще се занимава и с координиране на дейностите в областта на етническите и интеграционни въпроси, с туризма в региона и сътрудничествотото със синдикални.
Посоченият от ГЕРБ Манушев пък поема дейностите по транспорта и устройство на територията, ще се занимава и с държавната политика в областта на енергетиката и енергийната ефективност. Ще координира и  граничните контролно-пропускателни пунктове
Визитки, изпратени от областната администрация на Добрич:

Йордан Йорданов е роден на 15 януари 1987 година. Придобил е магистърска степен  в Schiller International University, Florida, USA /2009 – 2011 г./.Бакалавър по икономика от Университета за Национално и световно стопанство – София.
От 2012 г. до назначаването му за заместник-областен управител на Добрич е управител на компания, занимаваща се с наемане и арендуване на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност.
Работил е във финансови институции. Има експертиза в изготвянето на финансови доклади и анализи за фирми с малък и среден бизнес. Владее английски, руски и сръбски език. Йордан Йорданов е семеен с едно дете.
Ивайло Манушев е роден на 16 декември 1978 година. Има магистратура по Европейска администрация във ВСУ "Черноризец Храбър" / 2013 - 2015 г./. Завършил е бакалавърска степен – Международни икономически отношения в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2003 г.
Притежава експертиза по изготвяне на процедури по Закона за обществени поръчки; планиране и осъществяване на мерки в областта на регионалното развитие, както и в областта на енергийната ефективност.
От ноември 2011 г. до назначаването му за заместник областен управител на  Добрич е заместник-кмет на община Генерал Тошево.
Ръководител и координатор на проекти по оперативните програми на ЕС.
Бил е председател на УС на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки; заместник председател на Съюз на ловците и риболовците в Генерал Тошево; председател на Общинска комисия за безопасност на движението по пътищата. Преминал интензивно езиково обучение по френски и английски език. Владее много добре немски и руски език. Ивайло Манушев е семеен, има две деца.
Последни новини