Новини

Добрич вече е с 86 292 жители, градът се е стопил 1 525 човека

86 292 са жителите на Добрич към 31 декември 2015 г., а населението на цялата област  е 180 601 души. Сравени с данните на статистиката от предната година, Добрич се е стопил с 1 525 човека, а в областта вече живеят 2 207 души по-малко.
Иначе по брой на населението Добричка област се нарежда на 14-о място в страната, непосредствено след област Сливен  (191 185 души) и преди област Шумен (175 720 души).
С 86 292-те човека, които се водят жители на града, Добрич остава на девето място в страната по брой на населението. Преди него е Сливен, след него – Шумен. В град Добрич живеят 47.8% от населението на областта, сочат данните, а общо в градовете на областта хората са 124 214 души, което е 68.8%. Останалите 31 процента живеят по селата. В 14 от населените места жителите са от 1 до 10 човека. Наличието на 1 жител в село пък дава основание на статистиците да заключат, че "през 2015 г. в област Добрич няма обезлюдени села".
Най-малко по брой на населението в областта е с. Брястово (община Балчик) с един жител, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик)  - 2 135 души. 61 са селата, чието население се увеличава през 2015 спрямо 2014 г., като нарастването е  най -голямо в с. Кранево - с 9.5%.
Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 и повече навършени години са над 37 хиляди, или 20.5% от населението на областта.
Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.6%, а на мъжете - 17.3%.
Към 31.12.2015 г. децата до 15 години са 25 356, или 14% от общия брой на населението на област Добрич.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 41.7 години през 2010 г. нараства до 43.3 години през миналата.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. в област Добрич е 108 770 души, или 60.2% от населението на областта, като мъжете са 57 557, а жените - 51 213. Броят на трудоспособното население намалява с 1 877 души, или с 1.7% през 2015 г. спрямо предходната година.