Новини

Ударно: 5200 земеделци обучени и консултирани за половин година

Националната служба за съвети в земеделието консултира и обучи над 5200 земеделски стопани за първото шестмесечие на годината. Обученията и консултациите са проведени в изнесени приемни и обучителни инициативи извън териториалните центрове във всяка една от 28-те области на страната, съобщават от НССЗ.
Близо 3000 земеделски стопани са консултирани на проведените 608 изнесени приемни на службата. По време на тях всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Най-много приемни са организирани в областите: Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани имаше в областите: Бургас, Монтана, Разград и Сливен, където са консултирани над 700 фермери.
На територията на цялата страна през бяха проведени и общо 77 информационни дейности. Събитията се организират съвместно с научни институти и организации  под формата на  обучителни срещи и семинари, на които над 2250 земеделски производители са получили информация по специализирани теми и  възможностите за подпомагане по ПРСР.
Предстоящи съвместни информационни мероприятия и други събития на НССЗ може да намерите на интернет страницата на Службата в раздел "Обучения, информационни дейности и изнесени приемни".
Последни новини