Новини

Три летописни издания в Силистра в чест на Крайовската спогодба

По повод 75-годишнината от Крайовската спогодба в Силистра и Тутракан бяха издадени летописна книга, паметен лист и юбилеен вестник в Силистра и Тутракан, съобщава блогът Версинаж.
В навечерието на големия празник от присъединяването на Южна Добруджа в пределите на Бължария излезе от печат книгата "Летопис. Хронология на факти и събития" с автори Жеко Попов и Петър Бойчев. В нея е документирана историята след 1913 г., когато цяла Южна Добруджа попада под румънско владичество.
 "75 години свободна Добруджа" се нарича изданието на исторически музей Тутракан и исторически музей Добрич. В над 20 материала от различни жанрове, писани както от историци, така и от хора извън научния кръг, вкл. от кмета на Тутракан д-р Димитър Стефанов, са представени добруджанските институти – Добруджанска организация (Съюз "Добруджа"); Добруджански научен институт, прераснал в Добруджански културен институт; Институт за културно-историческо изследване на Добруджа и др., някои от които се нуждаят от възстановяване.
 "Паметен лист – 75 години от Крайовската спогодба" е името на друго издание, станало факт с подкрепата на община Силистра, по идея и разработка на Катедра "Филологически науки" и на Студентска учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство" към филиала на  Русенския университет "Ангел Кънчев" в Силистра.. Над броя са работили доц. д-р Румяна Лебедова и Елица Райнова.
Извън контекста на представените издания, но негово естествено допълнение е и сборникът "Съхранена памет", също посветен на 75-ата годишнина на Крайовската спогодба, който предстои да излезе от печат още тези дни. По своето съдържание той е уникален, защото за пръв път до широката публика достигат близо 50 спомена на добруджанци за период от 75-100 години. Дело е на съставителите: доц.  доц. д-р Румяна Лебедова, Йордан Георгиев и Цветана Цанова.
Сборникът е илюстриран с най-емблематични снимки, свидетелстващи за посрещането на българските войски в Силистра на 1 октомври 1940 г., само 25 дни след подписването на Крайовската спогодба. В чест на 75-ата годишнина Филателно дружество "Димитър Дончев" спази традицията и издаде плик с печат, за да увековечи събитието.
Припомняме, че на  17 и 18 септември 2015 г. в Тутракан и Добрич ще се проведе Международна общодобруджанска научна конференция на тема "Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (ХІХ – ХХ век)" с научен ръководител академик Георги Марков. Докладите и съобщенията на участниците в конференцията ще се издадат в сборник "Добруджа" – издание на РИМ в Добрич и РИМ в Силистра.