Новини

Средната заплата в Добричко е 730 лева, при средна за страната 931 лева

Средната заплата на работещите в Добричка област е с около двеста лева по-ниска от средниия надник в страната, става ясно от поредната статистика на НСИ.  
Според справката средната брутна месечна работна заплата в Добричко за месец януари 2016 г. е 729 лв., за февруари – 724 лв., а за март – 737 лева. Осреднените стойности на надника в страната са доста по-високи – за януари  926 лв., за февруари – 914 лв., аза март – 952 лева.
През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна заплата за областта e 730 лв. при 931 лв. за страната.
В обществения сектор на Добрич средният месечен надник е 772 лв., а в частния – 714 лева.
Въпреки че сме доста назад в класацията, през първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 14.2% в сравнение със същия период на 2015 година.
В кои сектори в областта дават най-високи заплати:
– "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" - 1 126 лв.
– "Селско, горско и рибно стопанство" – 1 034 лв.
– "Добивна промишленост" – 956 лв.
– "Държавно управление" – 940 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
–"Други дейности" - 511 лв.;
– "Административни и спомагателни дейности" – 548 лв.
– "Хотелиерство и ресторантьорство" - 578 лв.
– "Култура, спорт и развлечения" - 587 лева.