Новини

Спрели да източват яз. Одринци, защото коригирали Суха река

Източването на язовир Одринци е спряно, защото от 20 май вървят строителни дейности по корекцията на Суха река, съобщават от "Напоителни системи" ЕАД, клон Варна.  
Обясняват, че действията по корекцията на коритото на Суха река били преустановени през есента на 2014 г. заради неподходящи атмосферни условия. Проблемът бил, че строителните дейности почти изцяло са свързани със земни работи и наводнените и преовлажнени след проливните дъждове през  януари и февруари големи участъци от трасето на корекцията не позволявали възобновяване на строителството.
От 20 май 2015 г. дейностите са възобновени, а крайният срок за доизграждане на етапа е 05.07.2015 г. За да не се пречи на дейностите по корекцията, ръководството на "Напоителни системи", клон Варна взело  решение за спиране на източването от язовир Одринци, след като бъде достигнат воден обем в язовира от порядъка на 8 млн.м3. До определения като горна граница обем от 12 млн.м3 (при 24 млн.м3 проектен) оставал резерв от 4 млн.м3. Целта била да има достатъчно свободен резервен обем, за да се създаде възможност на изпълнителя на корекцията да работи без опасност от източване на язовира, което сериозно би затруднило дейностите. Специалистите обясняват, че понятието "достатъчно свободен резервен обем" е условно, защото той ще е достатъчен при наличие на малък приток като сегашния, но при формиране на висока вълна, най-вероятно ще се окаже недостатъчен и ще се наложи контролирано източване.
От момента на спиране на източването в края на месец март до сега, обемът се е повишил с два млн.м3 и практически свободният резервен обем също е около два млн.м3. Благоприятното е, че тенденцията е към намаляване размера на притока и съответно плавно понижение на котата на водното ниво и увеличаване на свободния обем.
Към момента строителните дейности по корекцията се изпълнявали с добро качество и темпове и при липса на екстремални природни условия, ще бъдат завършени в срок. Строителството се извършвало според хидротехническите изисквания и се работи на принципа "отдолу-нагоре", т.е. срещу течението.
От областната администрация на Добрич уточняват, че община Добричка вече е информирала областния управител д-р Маргарита Новоселска за предприетите необходими действия и процедури за осигуряване на финансови средства. Отправено е искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за финансиране в размер на 1 974 946,51 лева за изпълнение на II-ри и III-ти етап на строеж "Корекция на река Суха от опашката на микроязовир Златия-1 до 500 м от язовирната стена на язовир Одринци.