Новини

Слагат контейнери тип иглу в Добрич

Такива контейнери ще бъдат поставени в ДобричТакива контейнери ще бъдат поставени в ДобричКонтейнерите за разделно събиране на отпадъците, които "Екопак България" АД изтегли, ще бъдат заменени с нови съдове тип иглу. Те са на "Екоколект" АД, с която община град Добрич има сключен договор от 1 януари т.г., съобщават от пресслуобата на кметството  От 04. 02. 2015 г. започнало поетапното разставяне на новите съдове.
Съгласно предварителната програма се очаква всички контейнери да бъдат поставени на определените места до 15.02.2015 г. Броят на площадките за разделно събиране се увеличава от 130 на 152, но от 3-контейнерна система преминаваме на 2-контейнерна система за разделно събиране на отпадъците. В зелен контейнер ще се събират стъклените опаковки, а в жълт – тези от хартия, метали и пластмаси.  Новите контейнери тип иглу са с по-голяма вместимост, по-стабилни и със значително по-ограничени възможности за изваждане на вече постъпилите в тях отпадъци. Всички разделно събрани отпадъци ще преминават през допълнително сепариране и предаване за рециклиране.