Новини

Ще изследват бедността в област Добрич

Анкетьори от Териториалното статистическо бюро ще посетят 186 домакинства в Добрич, избрани на случаен принцип, и още 20 населени места в областта, съобщават от ТСБ – Добрич. Посещенията, които ще са в периода март – май, ще се извършват във връзка с наблюдението  "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)".  Изследването е основен източник на данни на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация.  Получените данни се използват единствено за статистически цели.
В момента са известни данните от  2013 година, когато линията на бедност в област Добрич e 289 лева средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 37.7 хил. души, или 20.2% от населението на областта. В страната линията на бедност през 2013 г. e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство, като под прага на бедност са били 1 527.5 хил. души, или 21% от населението на страната.
През 2013 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Пазарджик и Кърджали - съответно 185 и 189 лв., а най-високата - в област София (столица) (448 лв.), следвана от област Перник (388 лв.).
Данните за 2013 г. показват, че ако в доходите на домакинствата от област Добрич се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.2 до 26.3%, или с 6.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 36.6%, или с 16.4 процентни пункта, а за страната нараства до 41.8%, или с 20.8 процентни пункта.
Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица и пенсионерите. С материални лишения през 2013 г. в област Добрич са 30.7% от населението на областта, а в риск от бедност и социално изключване са били 38.5%.
Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото, показва, че в област Добрич най-бедните 20% имат 5.3 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%.
Последни новини