Новини

Съдът вдигна ръце от скандала с даренията, праща хората в БЧК

Административният съд в Добрич прекрати  през миналата седмица 12 от делата, с които жители на  града оспорват размера на финансовата помощ  за имотите им, пострадали след наводнението през юни. Мотивът на магистратите е, че оспорваните суми са част от дарителската кампания на БЧК и жалбите трябва да се заявяват в хуманитарната организация.
Поради непълноти и нередности в жалбите са постановени десет отказа за разглеждане. По-рано през септември  с този мотив отпаднаха други 2 казуса за размера на помощите. В  две съдебни заседания от 25 и 26.09 стана ясно, че дори да са изрядни, жалбите на засегнатите лица трябва да се заявяват пред Българския червен кръст, а не пред магистратите. Оспорваните суми са от  дарителска кампания на хуманитарната организация, която  сама контролира получените средства. БЧК не е част от административния апарат на изпълнителната власт в страната, дейността му не е административна. Хуманитарната организация се управлява от  ръководство и контролни комисии, които трябва да се произнесат за дарението. По тези съображения финансовият спор не може да бъде разглеждан от административното съдилище.
Общественият съвет в Добрич, посочван от засегнатите граждани като ответник по делата, е имал само помощна функция при разпределение на средствата, решенията му нямат самостоятелно правно значение. При двата визирани случая на подпомагане гражданите са получили по 625 лв. за домакинство. Собственичката на къща на ул. “Кубрат” № 11А  е посочила в жалбата пред съда, че сумата  не е  съобразена с критериите, одобрени от създадения в Добрич Обществен общински съвет и с действителното фактическо положение. Няма изготвен протокол за оглед на имота, а дори да има, такъв не е предоставен  на жалбоподателката за запознаване. Тя отбелязва, че Общественият съвет не е действал обективно и безпристрастно, напротив, при еднакви щети е определил различни помощи.  Подобни са констатациите и по втория случай,  при който компетентен да разгледа жалбата е БЧК.
Съдът уточнява, че сумата от 450 000 лв. е предоставена на Добрич по решение на Националния обществен съвет. На заседание от 25. 07. 2014 г. е уточнено разпределението за 700 наводнени домакинства. 80 домакинства, отговарящи на първи и втори критерий  получават по 1 600 лева. 480 домакинства, отговарящи на трети, четвърти, пети и шести критерии  получават по 625 лв., а 140 домакинства по 150 лв. Протоколът, заедно със списъка на пострадалите, е предоставен за съгласуване. Списъкът на нуждаещите се  е одобрен на НОС и финансовите средства  са достигнали до Областните съвети на БЧК във Варна, Велико Търново и Добрич.  Посочени са методически указания за документиране и отчитане, изготвени от генералния директор на БЧК и списък ведомост за изплащане на паричното подпомагане за лицата,  засегнати от наводнението в нощта срещу  20 юни тази година в Добрич.