Петък, 12-ти юли 2024 г. | 23:02:57

Новини

С 994 по-малко са учениците в областта, 500 са заминали в чужбина

Учениците в Добричка област продължават да намаляват драстично. През учебната 2015/2016 година броят на учениците във всички видове общообразователни и специални училища е 15 132. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 994, или с 6.2%., става ясно от изследване на НСИ за образованието в област Добрич.
Към 1.10.2015 година учебни занятия в област Добрич се водят в 68 общообразователни училища (при 2 014 за цялата страна), от които 6 начални, 45 основни, 5 гимназии и  12 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища се запазва, но...
По различни причини през учебната 2014/2015 година общообразователните училища  са напуснали 789 ученици, като 715 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, заминали в чужбина – 494, или 62.6% от общия брой на напусналите, следван от напусналите по семейни причини – 22.7% и на преместили се – 7.7%.
През 2015 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 273 ученици, а средно образование - 618 души.
Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2015/2016 година са 1 337. Жените преобладават в учителската професия, като съставляват 84.9% от общия брой на учителите в областта.
Последни новини