Новини

РЗИ: Водата от ПС Батово вече е годна за пиене

Водата от помпена станция Батово 2 вече отговаря на здравните норми, съобщават от РЗИ Добрич. От инспекцията обясняват, че са взети проби от водата на 6 и 7 февруари, които са изследвани  по микробиологични и физико-химични показатели. Установено е, че качеството на питейната течност отговаря на изискванията по наредба.
Станцията е пусната в нормален режим на 9 февруари. На 10 февруари, съвместно с водоснабдителното дружество, са пробонабрани проби вода за пиене и изследване по микробиологични и физико-химични показатели от крана на консуматора в с. Стефаново, с. Одърци и с. Пчелино. Получените резултати отговарят на здравните норми.
Мониторингът за зона Стефаново  относно качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, преминава към утвърдения в началото на 2015 г. график.