Петък, 12-ти юли 2024 г. | 23:07:39

Новини

РЗИ Добрич откри ниски температури в салоните по физическо на две школа

Нормални температури в класните стаи и студени салони по физическо установи проверка на РЗИ Добрич. Инспекцията е осъществила насочен здравен контрол, след като е получила сигнали за ниски температури в ЦДГ №7 и в две гимназии – езиковата и финансовата. При проверките при осигурено парно отопление е извършено трикратно измерване на температурата  на въздуха в класни стаи и физкултурни салони  на ЕГ "Гео Милев" и ФСГ "Васил Левски" и в занимални и спални на 5-те групи в ЦДГ  №7 "Пролет".
Резултатите от проведените измервания в класните стаи на учебните заведения не показват отклонения от здравните норми (18-22 ºC), пишат от РЗИ. Средните стойности на температурата на въздуха във физкултурните салони  на ЕГ "Гео Милев" и ФСГ "Васил Левски" обаче са под допустимите здравни норми (17-18 ºC) –  съответно 13 0 С и 15 0 С. Заради установените несъответствия на директорите на учебните заведения са издадени предписания за предприемане на необходимите мерки за привеждане на температурата на въздуха във физкултурните салони  в съответствие със здравните норми и предписания за спиране експлоатацията на част от обект – физкултурен салон към ЕГ "Гео Милев" и физкултурен салон към ФСГ "Васил Левски", гр. Добрич, потвърдени със заповеди на директора на РЗИ Добрич.
Получените резултати като средни стойности на температурата на въздуха в помещенията на ЦДГ  №7 "Пролет" не показват отклонения от здравните норми (18-21ºC), съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, съобщават от инспекцията. Добавят, че РЗИ- Добрич ще продължи да следи проблема съобразно своите компетенции.
Последни новини