Новини

Резерватът "Сребърна" вече и в 3D формат

Снимка: http://jordansilistra.blogspot.comСнимка: http://jordansilistra.blogspot.com3D макет, показващ характерните особености на природния резерват "Сребърна", получи община Силистра миналата седмица. Става дума за  един от двата екземпляра, изработени по проект "Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и резерват "Бели Лом". Другият екземпляр ще бъде на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.
Умаленият модел показва местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, на немия лебед, на корморани и чапли. Онагледено е движението на водните маси, вижда се връзката на езерото с река Дунав. Освен  подробна информация от копието  се чуват и звуци на обитателите в защитената територия. Макетът е в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм.
Тризмерният модел е поставен във фоайето на администрацията на Силистра и всеки постетител може спокойно да го разгледа и да се запознае с интересни факти за обитателите на резервата.

*От блога http://jordansilistra.blogspot.com