Новини

Резерватът Сребърна вече е с нов вид

Резерватът Сребърна вече е с обновена инфраструктура и с модерен природо-научен музей, съобщават от областната администрация на Силистра. В уникалния туристически обект са осъществени 10 дейности по проект за  устойчиво управление на поддържан резерват "Сребърна" и на резерват "Бели Лом" на РИОСВ – Русе.
Днес в сградата на Природо-научен музей "Сребърна" към едноименния резерват се проведе ритуал по откриването на обновените сектори.
"В 30-годишната история на музея това е първият голям проект, след който нов вид имат административната сграда, сградата на музея, както и туристическите маршрути в резервата. обяви ръководителят на проекта Светлана Иванова. Тя добави, че дейностите продължават до 2015 г.
 Сега, благодарение на дългогодишния директор на музея д-р Росен Илиев, експозицията има чудесни витрини с препарирани обитатели на резервата – птици и животни. Към тях са добавени мащабни фотоси с пейзажи от биосферното езеро, което е под егидата на ЮНЕСКО.
Обособен е център за управление и командна зала с включена експертна система за дистанционно наблюдение на водните нива на река Дунав и на езерото при двата шлюза. Данните от изследванията ще бъдат на разположение в интернет на страницата на резервата.
 Променена е и инфраструктурата на туристическата част на резервата – общо 18-те места за отдих са снабдени с пет беседки, с нови маси, пейки и кошчета за събиране на отпадъци. След ремонт на 433 кв.м вече няма  труднопроходими участъци в т.нар. противопожарни пътища. С нови съоръжения са подменени досегашните дървени кули за наблюдение.
   Предстои да бъде въведена аудиосистема с голям LCD телевизор, което е част от техническо оборудване. Така ще стане възможно провеждането на различни форуми на територията на музея и резервата. В бъдеще време ще бъдат монтирани 10 камери за наблюдение на живо на живота в него.
    "С новия си вид резерватът и музеят имат шанс да привличат все повече туристи от България и чужбина, за да се запознаят с красотите на селото, района и страната", каза в приветствието си кметът на Сребърна Георги Иванов.  В хода на провеждането на ремонта десетки местни хора и гости на резервата са дали идеи за нови проекти, които да подобрят обекта с най-голямо туристическо внимание в област Силистра.

Снимки: silistra.government.bg, srebarna.bg

srebarna-01.jpgsrebarna-02.jpgsrebarna-04.jpgsrebarna-05.jpgsrebarna-06.jpgsrebarna-07.jpgsrebarna-08.jpgsrebarna-09.jpgsrebarna-10.jpgsrebarna-11.jpgsrebarna-12.jpgsrebarna-13.jpgsrebarna-14.jpgsrebarna-15.jpg