Новини

Природозащитници негодуват срещу бъдещо голф игрище край Балчик

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" не е съгласна с планираното изграждане на голф игрище върху близо 1500 декара край Балчик. Започна протестна подписка срещу поредния мегаломански проект, наречен "Момчил голф и голф игрище", пишат до медиите природозащитниците. Съобщават, че "местни жители незабавно са сформирали гражданска група за противопоставяне на проекта, защото теренът се намира в европейската екологична мрежа Натура 2000.
Игрището ще бъде изградено върху редки степи, в които се срещат голям брой видове мигриращи и гнездящи птици, включително и силно застрашени видове като вечерната ветрушка и степния блатар, както и други видове като шипобедрена костенурка, пъстър смок и два вида пор, обясняват недоволните. Твърдят, че ако бъде изградено, новото голф игрище край Балчик ще унищожи 40% от сухите тревни местообитания на територията на защитената зона. От неправителствените организации посочват, че голяма част от местообитанията на посочените видове вече са безвъзвратно унищожени в съседната защитена зона за птици – Белите скали, поради изграждането на две голф игрища – "Тракийски скали" и "Блексирама".
"Практиката при изграждането и функционирането на тези две голф игрища показа, че естествените местообитания се заличават напълно и се подменят с изкуствено засадени треви, които не са местни видове, построяват се сгради и пътища, създават се водни площи. По този начин се възпрепятства естественото придвижване на редките и защитени видове и се използват тревни смески, които са агресивни и силно конкурентни на местните видове. Те се поливат, за да не изсъхват и обилно се третират с химикали, за да се предотврати появата на нежелани треви.", пише в писмото. Природозащитниците припомнят, че поради унищожаване на степни местообитания в защитени зони, срещу България има заведено съдебно дело в Европейския съд и има опасност страната ни да плати големи финансови глоби заради неспазване на европейското природозащитно законодателство. Изграждането на голф игрище има същите по характер последствия като разкриването на кариери, залесяването на пасища, ливади и мери или превръщането им в обработваеми зами и трайни насаждения, които са забранени съгласно т. 6.2 и 6.4 на заповед РД-130 от 10.2.2012 г. Последствията са същите, защото местообитанието се унищожава напълно, постоянно и необратимо в бъдещето.