Новини

Мерят радона в 100 сгради в Добричка област

Проучване за нивата на радон в жилищните сгради ще проведат Министерството на здравеопазването и Националният център по радиобиология и радиационна защита, съобщават от РЗИ в Добрич.
Целта на изследването е да се оцени  териториалното разпределение на концентрацията на радон по области в страната и след това да се разработят нормативни актове и ръководства.
Проучването ще протече в две фази от по 6 месеца. Първата фаза е в периода април – септември 2015 г. Ще бъдат използвани пасивни детектори за дългосрочно (6 месечно) измерване концентрацията на радон в обитаеми жилищни помещения, разположени на първи приземен етаж в сградите. За област Добрич са разпределени 100 детектора за 100 жилищни сгради  в населени места от региона.
Детекторът не излъчва йонизиращо лъчение или друг вид лъчение, а само измерва част от естествения радиационен  фон, обясняват от РЗИ. Добавят, че детекторът и не събира никаква друга информация за обитателите и съответните жилища.
Какво представлява радонът:
Радонът е естествен радиоактивен газ, безцветен, без мирис и вкус, който присъства във въздуха на всички видове и типове жилища – стари и  нови, с и без основи.
Пътища за проникване на радона в жилищните сгради:
Радонът се образува непрекъснато при радиоактивното разпадане на уран в почвата и скалите. Придвижва се на големи разстояния в почвата, достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и прониква в жилищата от основата, кухини във вътрешните стени, канали, комуникационни тръби, водопроводната мрежа, строителните материали, природния газ.
Концентрацията на радон в жилището зависи още от метеорологичните условия, честотата на отваряне на врати и прозорци, вида на отоплителната система.
Препоръчителните нива на концентрацията на радон в жилищни и обществени сгради, съгласно българското законодателство са:
– стари сгради – до 300 бекерела на кубичен метър
– нови сгради – до 200 бекерела на кубичен метър.
Същите са индикация за предприемане на мерки за намаляване концентрацията на радона в сградата.
Риск от въздействието на радона:
Радонът  е втората след тютюнопушенето причина за възникването на рак на белия дроб и водеща за непушачите. Рискът за здравето от облъчването е 25 пъти по-голям за активните пушачи и около 16 пъти по-голям за пасивните, в сравнение с този за  непушачи, подложени на същата концентрация радон.
Измерването на радона е единственият начин да се провери дали обитателите на съответните жилища са изложени на риск.
Намаляването на концентрацията на радон във всички жилища е проблем, който може лесно да бъде решен чрез осигуряване на радононепропусклив слой в основата на сградата (запечатване), пасивна вентилационна система, активна вентилационна система.