Новини

В курорт Албена гонят екипите на енергото, те се жалват в полицията

Изпълънителният директор на Албена АД Красимир СтаневИзпълънителният директор на Албена АД Красимир СтаневПредставители на курорт Албена попречиха на екипите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи да отстранят авария по електрическо съоръжение, станала тази сутрин, съобщават от компанията. Констатирани са редица нарушения по ел. съоръженията, заради които от енергото ще сезират всички компетентни органи.
Днес, в 4:52 ч. в диспечерския център на енергото е регистрирано прекъсване на електрозахранването в част от курорт Албена. Дежурният диспечер изпратил веднага авариен екип, който да установи причината за прекъсването. Оказало се, че има повреда по подземна кабелна линия. В 5:30 ч. е изпратен втори екип на мястото. Специалистите установяват, че възникналата повреда е по подземна кабелна линия между трафопостовете "Фиш-фиша" и "Звезда", собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
В 7:01 ч. електрозахранването на всички клиенти е възстановено по резервни връзки. В авария остава единствено кабелът между двата трафопоста. Предвид важността на съоръжението, компанията праща кабелна лаборатория, която установи точното място на повредения участък от подземната линия. Работата на екипите на електроразпределителното дружество обаче е била възпрепятствана неправомерно от представители на КК Албена.
Аварията е възникнала по кабел, който е част от мрежата средно напрежение, собственост на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, уточняват от дружеството. Компанията разполага с документи, удостоверяващи нейната собственост върху тази мрежа. Фирмата ще подаде жалба до Районното полицейско управление за възпрепятстване на аварийните екипи в изпълнението на лицензионните задължения на електроразпределителната компания.
Преди тази случка, в петък, 15 май, енергото констатира ред нарушения по лицензионни съоръжения на дружеството, включително множество строителни дейности, изпълняващи се в сервитутни зони на кабелни линии средно напрежение – в това число и разкопаване в опасна близост до кабели, намиращи се под напрежение. Неправомерните действия създават сериозна опасност както за електроразпределителните съоръжения, така и за служителите и гостите на Албена, казват от пресцентъра на енергото.
Тъй като констатираните нарушения са в разрез с правото на собственост  и с действащите технически норми, специалистите на дружеството са изготвили констативни протоколи. За всички нарушения ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще сезира компетентните държавни и контролни органи.