Новини

Климатици по 100 лева и компютри по 180 лева продават на търг в НАП Добрич

Климатици, компютри, принтери и  хладилници ще продават на търг данъчните от Добрич на 11 август. Офис оборудването е от сградата на ТПК "Мир". Днес пететажната сграда в центъра на Добрич бе изтъргувана от публичните изпълнители от ТД на НАП Варна. Недвижимият имот, обявен на публична продан, е корпус № 1 на бивш комбинат за битови услуги, построен върху държавно дворно място в центъра на града. Помещенията в сградата са обособени в  самостоятелни обекти, като сред тях са офиси,  столова и др. помещения. Началната тръжна цена на обектите варира от 3 737 до 161 214 лева. На проведения днес търг са продадени помещенията от първия етаж на сградата за обща сума от 120 268 лева. Останалите непродадени обекти ще бъдат обявени отново на търг през месец септември, като началната им тръжна цена ще бъде намалена с 25%.
 На друг търг, който ще се проведе на 16 август, публичните изпълнители от териториалната дирекция във Варна са обявили за продан движими вещи, находящи се в  сграда. Сред тях са климатици, компютри, принтери, хладилници и друго офис оборудване.  Стартовата цена за климатиците варира от 100 до 200 лв., а за компютрите е 180 лв. Оглед на движимите вещи кандидат-купувачите могат да извършат до 11 август. За да участват в търга, те трябва да внесат депозит в размер 20 на сто от обявената начална цена на вещите.
От началото на годината публичните изпълнители от ТД на НАП Варна са провели 105 търга, на които са предложени за продан движими и недвижими вещи и имущество на лица, които са отказали да заплатят доброволно просрочени данъчни и осигурителни задължения. След проведените търгове в държавния бюджет са постъпили 594 278 лева.
 Повече информация за провежданите от НАП търгове  заитересованите лица могат да получат на интернет приложението за публикуване на провежданите от приходната агенция търгове на електронната страница на НАП – nap.bg. Софтуерът позволява на кандидат – купувачите да търсят по ключови думи стоки и имоти, началната тръжна цена, тяхното местоположение и др.