Новини

Губернаторът чака справка за щетите от наводнението, ще искаме помощ от ЕС

Недко МарчевНедко МарчевОбластният управител на Добрич Недко Марчев изиска от общините до 10 юли да предоставят информация за оценка на щетите от наводненията през месец юни, както и на породените от тях вторични бедствия, съобщават от пресцентъра на областната администрация.
Информацията е небоходима, за да може да се кандидатства във фонд "Солидарност" на Европейския съюз за получаване на помощ под формата на финансови вноски. Преди това Марчев е получил писмо от вицепремиера Цветлин Йовчев, с което е уведомен, че има възможност да се отправи искане до Фонда за солидарност от засегната от бедствие държава-членка не само за "голямо природно бедствие", но и за "регионално природно бедствие".  Условието за получаване на помощ от посочения фонд е  "преките щети" да са над 1,5% от БВП на съответния регион по NUTS ниво 2. /Класификация на териториалните единици за статистически цели в България/.
 Тоталните "преки щети" са вредите,  нанесени на техническата инфраструктура (вода и отпадни води, транспорт, енергетика, телекомуникации и др.), разходи по временно настаняване на пострадалите, разходи по спасителни и аварийно-възстановителни работи (СНАВР), непосредствена защита на културното наследство, разчистване на засегнатите природни зони, осигуряване на превантивна инфраструктура и други.