Новини

Едва 182 808 души живеят в областта, в Добрич – 87 817

182 808 човека са преброени в Добричка област към 31 декември 2014 година, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Това означава, че хората в региона представляват едва 2.5% от населението на България, което знаем, че е 7 202 198 души. Добричка област е на 14-о място по брой на населението непосредствено след област Сливен  (192 644 души) и преди област Шумен  (176 925 души).
За една година населението на Добричка област е намаляло с 1 872 души, или с 1.0%. Мъжете са 89 393 (48.9%), а жените – 93 415 (51.1%). Силният пол преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта обаче се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта. А процесът на остаряване на населението продължава. В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 36 463, или 19.9% от населението на областта.
В градовете живеят 126 256 души, или 69.1%, а в селата – 56 552 души, или 30.9% от населението на областта. Към края 31 декември 2014 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В 12, или в 5.6% от населените места живеят от 1 до 10 души включително.
В областния град Добрич населението вече е 87 817 души. Това го слага на девето място – след Сливен и преди Шумен. В  Добрич живеят 48.0% от населението на областта.
Има две села в област Добрич, в които живеят по двама души – това са балчишкото село Брястово и тервелското село Брестница. Най-голямото село в областта е  с. Оброчище (община Балчик)  с 2 158 души. Интересното е, че докато през 2014 година населението в градовете намалява, в 51 села то се увеличава спрямо 2013 г. Нарастването е  най-голямо в с. Ведрина (община Добричка) - с 5.8%. При 28 населени места броят населението се запазва. През 2014 г. в област Добрич са се родили  1 580 деца, като от тях 1 562 (98.9%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 52 деца, или с 3.2%. Броят на умрелите през годината е 2 922 души.