Новини

Добруджанецът влиза все по-рядко в музеи

Чувствително намаляват посещенията в седемте музея на Добричка област, съобщават от Териториалното статистическо бюро.  През 2014 г. хората, влезли да разгледат експонатите, са 198 хил. и в сравнение с предходната година са намалели  със 7.2%. Една от причините за спада е в платения вход, защото 36 хил. от посещенията са осъществени в дните със свободен вход. По-рядко влизат в музеите и чужденците. През 2014-та броят на чуждите посетители намалява със 776, което е с 0.9% по-малко в сравнение с предходната година.
Отрицателната тенденция вероятно няма връзка с разнообразието на експозициите. През миналата година броят на културните ценности в музеите се увеличил с 0.3%, в сравнение с 2013 година. За да бъде по-лесна комуникацията с публиката пък фондовите единици се цифровизират и през 2014 г. техният брой е вече  6 954.  С 8.8% е увеличен и общият персонал в тях.
Добруджанци все повече предпочитат да ходят на театър. Ръст на представленията и на посещенията в театрите в областта отчитат от ТСБ Добрич. През 2014 г. в действащите два театъра в област Добрич са организирани 412 представления, посетени от 47 948 хил. зрители. В сравнение с 2013 г. представленията се увеличават с 0.7%, а посещенията - с 5.6%. Средният брой посетители на едно представление е 116 души.  През миналата година в област Добрич развиват дейност 3 музикални колектива,  които имат 139 представления, а посещенията са 36 700.
Четири пъти са нараснали зрителите в кината. Основната причина е разкритото през миналата година кино в Каварна. През 2014 г. прожекциите в областта са 1 606 и са посетени от 23 318 зрители. Увеличението на прожекциите сравнение с 2013 г. е 163,7%.
През 2014-та в библиотечния фонд в Добричка област има 395 хил. библиотечни документа. Регистрираните в библиотеките читатели са 3 642, което е с 1.1% повече в сравнение с предходната година. Посещенията в библиотеките също се увеличават с 6.3% и достигат 58 хиляди през 2014 година.