Новини

Добрич зле осигурен с лекари специалисти, но води по джипита

Добричка област се нарежда на едно от последните места в страната по осигуреност с лекари специалисти, но пък е в челото на класацията по джипита, съобщават от Териториалното статистическо бюро.
Според статистиката в региона има 6 заведения за болнична помощ със 776 легла. Към 31.12. 2014 г. многопрофилните болници са три – Добрич, Балчик и Каварна с 500 легла, а специализираните болници са 2  със 150 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 35 с 24 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 3 със 110 легла.
Осигуреността на населението в страната с болнични легла в края на 2014 г. е 715.1 на  100 000 души от населението, докато за област Добрич този показател е едва 424.5 на 100 000 души.
В края на 2014 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Добрич практикуват 498 лекари. От тях  289 са жени, а 209 – мъже. Младите лекари на възраст до 35 години са 22 или 4.4 % , докато тези в пенсионна възраст са 63 или 12 %.
Стоматолозите са 115. Медицинските специалисти по здравни грижи, които работят на основен трудов договор в лечебните заведения са 911. От тях 605 са медицинските сестри и 59 – акушерките.
Най -многобройни са общопрактикуващите лекари. Те са 133, или 26.7% от всички лекари в областта, следвани от практикуващите педиатрия – 29 (5.8%), акушерство и гинекология – 22 (4.4%), вътрешни болести – 21 (4.2%) и хирургия – 20 (4.0%).
Осигуреността с лекари в края на 2014 г. общо за страната е 40.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 9.7 на 10 000 души от населението. Най-висока тя е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – София, Плевен, Пловдив, Варна и Стара Загора. Най-нисък е показателят за областите Разград (26.0 на 10 000 души от населението), Силистра (26.9), Добрич (27.2) и Перник (27.6).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.3 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за областите Плевен, Видин, Добрич, Монтана и Стара Загора. Най-ниска е осигуреността на населението с общопрактикуващи лекари в областите Разград, Кърджали и Търговище.