Новини

Добрич е на 15-то място по заплащане със среден надник от 675 лв

Добричка област е на 15-то място по заплащане със средна заплата от 675 лева за четвъртото тримесечие на 2014 г.срещу среден надник за страната от  847 лева, съобщават от Териториалното статистическо бюро в Добрич. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 108 лв., Враца – 868 лева, Варна и София – 853 лева.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2014 г. в Добричко е 673 лева, за ноември – 659, и за декември – 692 лева. За четвъртото тримесечие на 2014 г. надникът  се увеличава спрямо предходното тримесечие с 3.1% и стига до 675 лева.
36 000 са наетите лица в Добричко. Те са намалели с 10.2% спрямо септември 2014 г. Най-голямо намаление се регистрира в частния сектор. Спрямо предишната 2013 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 5.2%. по-малко.
В обществения сектор надникът в Добричко е 726 лв., а за частния – 651 лева. Най-високо са заплатени в секторите:
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" – 1 799лв.; "Добивна промишленост" – 956 лв.;
"Професионални дейности и научни изследвания" – 903 лв.;
"Държавно управление" – 887 лв.;
"Селско, горско и рибно стопанство" – 819 лева.
Най-ниско платени са в:
"Преработваща промишленост" – 527 лв.;
"Строителство" – 551 лв.
"Административни и спомагателни дейности" – 570 лв.