Новини

Длъжник прехвърля земя на близък, данъчните развалят сделката

Търговец, който има просрочени плащания към НАП и Агенция "Митници", прехвърлил 10 дка на физическо лице. Данъчните обаче разбрали и развалили сделката.
Продажбата била разкрита от инспекторите на приходната агенция по време на проверка на търговско дружество. Те устанавили, че търговецът е декларирал, но не е внесъл дължимите данъци в особено големи размери. Освен просрочените данъци към НАП, дружеството имало задължения и към Агенция "Митници", които публичните изпълнители трябвало да съберат. След като му връчили наказателните постановления, търговецът  побързал да се раздели с актив на дружеството – 10 дка земеделска земя в с. Дончево, като го прехвърлил на физическо лице. По този начин той е направил опит да попречи на данъчните да съберат дължимите налози. С цел да защитят интересите на държавата и да съберат дължимия данък, публичните изпълнители от Добрич са поискали от съда да обяви сделката за недействителна, съобщават от местната приходна агенция. Съдът е обявил сделката за недействителна по отношение на държавата и земеделската земя е върната в актива на дружеството. Ако длъжникът на НАП не изпълни доброволно задълженията си към бюджета, добричките данъчни ще пристъпят към обявяване на публична продан на земеделския имот и на други активи на дружеството, добавят от НАП.
Напомнят, че според разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Националната агенция за приходите има право да поиска от съда да обяви за недействителни определени сделки, сключени с цел държавата да не може да събере своите вземания. НАП може да поиска разваляне на сделки, които са сключени след датата на установяване на публичното задължение. Сделките могат да бъдат развалени, дори те да са сключени преди приключването на ревизия, стига имуществото да е продадено или прехвърлено, след като е връчена заповедта за възлагане на ревизия, с която по-късно са установени задълженията.
Исканията за обявяването на сделки, извършени от некоректни клиенти на НАП за недействителни, са част от мерките, които НАП  предприема, за да повиши събираемостта на дължимите данъци и защити държавните интереси.