Новини

ДКЕВР откри нарушения в графиците за отчет на ЕНЕРГО-ПРО

Има несъответствия между обявения график за отчет на електроенергия в издадените за месец декември 2014 г. фактури и реално извършения от ЕНЕРГО-ПРО междинен отчет, пише на сайта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).  Констатациите на регулатора са след извършената проверка за отчитането и фактурирането на количествата електрическа енергия, съгласно действащата нормативна уредба. Бяха констатирани несъответствия между утвърдените от ДКЕВР Общи условия и тяхното прилагане от страна на лицензираните дружества "Енерго-Про Мрежи" АД и "Енерго-Про Продажби" АД, съобщават от ДКЕВР.
Ето нарушенията, които е установила проверката:
"Обявеният график за отчет на електроенергия в издадените за месец декември 2014 г. фактури не съвпада с реално извършения от дружеството междинен отчет. Клиентите не са били своевременно информирани за промяната на графика, съгласно чл. 23, ал. 1 от Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "Енерго-Про Мрежи" АД.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката и нормативната уредба, на дружеството ще бъде връчен Констативен протокол."
Припомняме, че проверката бе извършена, след като абонати от Североизточна България се оплакаха, че са получили две фактури в рамките на един отчетен период. От компанията вече заявиха, че ще удължат срока за плащане с 15 дни.