Новини

Делото на Костадинов срещу община Добрич ще бъде решено на 13 юни

Районият съд в Добрич обяви днес, че ще излезе с решение на 13 юни по делото,  образувано по иск на бившия директор на Регионалния исторически музей Костадин Костадинов срещу община Добрич, съобщават от пресцентъра но местната съдебна палата. Припомняме, че Костадинов оспорва по съдебен път заповедта, с която е бил освободен от длъжност. Ищецът настоява съдът да признае, че трудовият му договор е бил прекратен незаконосъобразно, да бъде отменена издадената от кмета на Добрич заповед за освобождаването му от заеманата длъжност и той да бъде възстановен на поста директор на музея. Претендира да му бъде изплатено и обезщетение за времето, в което е останал без работа – от 2 февруари до 1 май тази година.
Ответникът в лицето на община Добрич настоява съдът да отхвърли исканията на бившия директор на музея като неоснователни. Според кметството трудовото правоотношение с Костадинов е прекратено по инициатива на служителя и  той не разполага с правото да оспорва законосъобразността на собственото си волеизявление.  В отговора на исковата молба се посочва, че на 30 януари 2017г. директорът на музея е депозирал молба, с която е отправил 3-месечно предизвестие до работодателя за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение. Договорът му е бил прекратен на 2 февруари тази година, като за неспазения срок на предизвестието на бившия директор на музея е било платено обезщетение.
Ищецът не се яви на днешното съдебно заседание, но съдът даде ход на делото, след като прецени, че не е налице хипотезата по чл.142, ал.2 от ГПК,  според която делото се отлага, ако страната и пълномощникът не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. Районният съд счете, че липсват доказателства за това, че ищецът и неговият адвокат не са могли да се явят на делото по визираните в тази законова разпоредба причини. Ищецът не е посочил каквито и да е причини за отсъствието си, а неговият адвокат е депозирал молба за отлагане на делото, като за причина е посочил служебен ангажимент в същия ден и час във ВАС. Към молбата на адвоката са приложени  подадена до ВАС касационна жалба, както и изпратената до юриста призовка за делото във Върховния съд. От документите се вижда, че касационната жалба е била подадена на 25 февруари 2016г., а призовката е била връчена на 20 юли миналата година. Районният съд отбелязва, че датата за днешното съдебно заседание е била определена  на 16 май 2017г. – по време на предходното заседание по делото, в присъствието на процесуалните представители на страните, когато адвокатът на ищеца е бил наясно със служебния си ангажимент във ВАС. По тези съображения съдът намери, че не са налице уважителни причини за отлагане на делото. Освен това съдебната практика е категорична, че служебната ангажираност на адвоката не е причина за отлагане на дело, посочват още от съда.