Новини

626 лв. средна заплата в Добричко при 796 лв. за страната

626 лева е средната работна заплата в Добричко за първото тримесечие на годината, съобщават от Националната статистика. Този резултат отрежда на региона непрестижното 15-то в страната. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в столицата – 1 051 лв., следвани от Софийска област – 823 лв., и Враца – 821 лева.
По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на март 2014 г. намаляват с 378,  спрямо края на декември 2013 г. Работещите в региона вече са 37.600 души.
В обществения сектор средната месечна заплата в Добрич е 693 лв., а в частния – 597 лева. Заплащането е нараснало с  5 % в сравнение със същия период на 2013 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2014 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:
- Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива – 1 527 лв.
- Добивна промишленост – 894 лв.
- Държавно управление – 860 лв.
- Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; "Далекосъобщения" – 769 лв.
- Селско, горско и рибно стопанство – 750 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
- Преработваща промишленост – 493 лв.
- Административни и спомагателни дейности – 513 лв.
- Други дейности – 547 лв.
- Строителство – 552 лева.