Новини

13-те нарушения, за които трябва да внимаваме на тези избори

Асоциация "Прозрачност без граници" предупреждава за 13 възможни нарушения по време на местните избори и при провеждането на  националния референдум за електронно гласуване. От нас зависи да се противопоставим на нередностите и да сигнализираме за нарушенията в изборния процес.
Ето какви са предупрежденията:
Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия:
1. Проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетините за местните избори и за референдума (списъците са два, като е възможно граждани, които не отговарят на изискванията за 6-месечна уседналост в населеното място, да са включени в списъка за референдума, но да не са включени в списъка за местните избори в същата секция);
2. Осигуряват възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване на тайната на вота (например никой не присъства на по-малко от 3 метра от тъмната стаичка, няма пряка видимост към тъмната стаичка, няма външни лица в секцията);
3. Боравят правилно с бюлетините (откъсват пред вас бюлетината от кочана,
поставят първи печат върху нея, след гласуването поставят втори печат и откъсват пред вас поредния номер на бюлетината);
4. Вписват в избирателния списък данните ви по лична карта и ви канят да поставите подпис, след като гласувате.
За всяко нарушение на секционната избирателна комисия или на представители на партиите можете да се оплачете пред общинската избирателна комисия. ОИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си заедно с постъпилия сигнал.
5. Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за кметове и за общински съветници. В изборните помещения могат да присъстват само: членовете на секционните комисии; избирателите; застъпници и наблюдатели. Членовете на СИК, застъпниците и наблюдателите задължително носят обозначителни знаци.
При съмнение за престъпления като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите, когато забележите:
6. Присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите;
7. Организирано извозване, съпровождане на избиратели и групово гласуване;
8. Събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели;
9. Разпитване на избирателите и разкриване на тайната на вота;
10. Отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите;
11. Раздаване на пари;
12. Опрощаване на дългове;
13. Раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.
Обръщайте се своевременно към служителите на МВР. Те са длъжни да реагиратнезабавно, да проверят сигнала и да прекратят незаконни действия.
За всички случаи на забелязани нарушения и нередности в изборния ден сигнализирайте компетентните органи. Сигнали можете да подадете и до Асоциация "Прозрачност без граници" на безплатен телефон - 0800 11 224.
Нашият екип може да ви даде съвет как да защитите своите права.
На сайта www.samizbiram.bg може да намерите пълна информация за възможните нарушения и престъпления против избирателните права и към кои институции да се обръщате, ако забележите такива.
Асоциация "Прозрачност без граници" Transperancy International - Bulgaria
Сигнали можете да подадете и на безплатен телефон 0800 11 224