Търсене
Търсене само в:
Общо: 11 намерени резултати.

Искам да съхраня занаятите, да дам нов живот на залите в Добрич, казва Надежда Петкова

... зелени площи, водни ефекти, пейки. Целта е парк "Свети Димитър" да стане зона за активен отдих на жителите на големите жилищни територии в града като кварталите "Балик-Йовково", "Дружба" и "Христо Ботев". – Говорихте за много проекти, които искате да реализирате. Как ще ни убедите, че, когато станете кмет,  няма да има корупция, че поръчките няма да бъдат спечелени от ваши хора? – Чрез закона за обществените поръчки се въвежда централизирана автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки. Системата по своята същност представлява електронна платформа с помощта, на която целият този процес ще бъде гарантирано прозрачен и възможностите за злоупотреби ще бъдат минимизирани, да не кажа, че такива няма да има. Подготовката на документациите за участие, провеждането на самите процедури за избор на изпълнители, включително и подаването на техните оферти ще бъде електронно. Т.е. няма да има подаване на хартиен носител или на други източници, които крият рискове от ...

Язовирите в Добричко са нискорискови, коритата на реките и деретата са почистени, според ОА

Ниска е степента на риск при язовирите в Добричка област, коритата на реките и деретата в населените места са почистени, но все още извършените дейности на места не дават гаранция за проводимост на висока вода. Това е изводът на комисията, назначена със заповед на областния управител на Добрич, съобщават от Областната администрация. Проверката, която е извършена, е регулярна. След обходите е изготвен доклад. Собствениците на всички язовири, с изключение на язовир "Ляхово" и язовир "Пластхим", имат сключени с оператори договори за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. В изпълнение на дадени предписания се поддържат свободни обеми в язовирите, където това е технически възможно, съобщават от пресцентъра на ОА. С помощта на операторите ...

КЕВР започва извънредна проверка на ВиК Добрич заради множеството аварии

КЕВР се самосезира от медийни публикации за зачестили аварии по водопроводната инфраструктура на "ВиК Добрич" АД, в резултат на които голям брой жители на града,  обществени и здравни заведения периодично са с нарушено водоподаване. Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов е изискал от ръководството на  ВиК дружеството да предостави на Комисията информация за причините за авариите и предприетите мерки, пише на сайта на водния регулатор. Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове. В   3-дневен срок "ВиК Добрич" АД следва да представи на Комисията анализ на причините за нарушеното водоснабдяване, информация за предприеманите мерки и  точен разчет за сроковете, в които ще бъдат реализирани  мерките за нормализиране на ситуацията. След получаване на цялата искана информация КЕВР ще изготви доклад за резултатите ...

Градили белокаменните чешми на Добруджа с мисъл за вечност

... тела с чучури  в региона започват да се строят в края на 16 век. Когато през 1653-та година османският пътешественик Евлия Челеби минава през Хаджиоглу Пазарджик, заварва един вече водоснабден град. Летописецът разказва, че преди време градът бил известен с безводието си, а жителите му вадели животворната течност от "кладенци с негодна за пиене вода". Течността била толкова лоша, че войските, които отсядали в селището, си носели вода отвън. "Един такъв обхванат от безводие град, че раята му носи с бъчви на коли вода за пашите", описва Челеби. И всичко  било много зле, докато не се появил благодетелят Ибрахим ага, който спасил града от безводие. Този ага похарчил 70 хиляди гроша, за да докара вода от "едно планинско място, намиращо се на два прехода разстояние". После Ибрахим ага построил в градските девет махали девет течащи извора. А след като дошла водата, градът, лозята и градините така се оживили, че заприличали на градините на Ридван*. Добрините обаче винаги крият рискове. ...

Спряха контрабанда на замразено месо, внесено от Румъния като тесто

... плодове и зеленчуци, захар, брашно, мляко и млечни продукти и др. Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници с държави от Европейския съюз, както и от мобилни групи във вътрешността на страната. ...

Водач на храбреците основал Добрич

... обстоятелства, които се наричат лошо водоснабдяване. Градът е известен с безводието си, а жителите му черпят течност от "кладенци с негодна за пиене вода", гласи разказът. Течността била толкова лоша, че войските, които отсядали в селището си носели вода отвън. "Един такъв обхванат от безводие град, че раята му носи с бъчви на коли вода за пашите", описва Евлия Челеби. Всъщност всичко  било много зле, докато не се появил благодетелят Ибрахим ага, който спасил града от безводие. Този ага бил пълномощник на пашата в Добрич. Той похарчил 70 хиляди гроша, докарал вода от "едно планинско място, намиращо се на два прехода разстояние" и построил в неговите девет махали девет течащи извора. А след като дошла водата, градът, лозята и градините така се оживили, че заприличали на градините на Ридван*. Добрините обаче винаги крият рискове. Като дошла водата, жителите на Хаджи-оглу почнали да протестират, че улиците се разкаляли. Благодетелят Ибрахим ага вече бил мъртъв, но от неговото наследство ...

През 19 в. панаирът в Добрич бил огромен търговски комплекс със 17 чаршии и 1 млн. лв. оборот

... които продават стоките си". Век по-късно ежеседмичният пазар прераства в добре организиран панаир, който се провежда всяка година през месец май и трае 15 дни. Първоначално започвал на 6 май, но после изместили датата на 15 май. Случвало се да отвори и в началото на юни, заради лоши климатични условия. След Кримската война пък хората били заети с възстановяването на опожарения град и близо десетилетие изданията са били разреждани и не са откривани всяка година "за голяма щета на търговците". За щастие ритъмът бил бързо наваксан и панаирът се върнал в годишния календар на каазата. Отначало се провеждал на голо поле. Мястото било държавна собственост и търговците заплащали само такси за правото да строят временни палатки или бараки. Неблагоустроеният и неохраняем терен обаче носел рискове за търговията.  През есента на 1865-та известният турски реформатор и тогава валия на Дунавския вилает Мидхат паша предприел обиколка из Варненския санджак. Валията проявявал личен интерес към провеждането ...

Деца разказват за наводнения и пожари в изложба

Спасители превозват с лодка хора по улицата, млад мъж е притиснал до гърдите си дете, момиченца гушкат куче, пожарникари се борят с огнената стихия. Това са сюжети от рисунките на деца и младежи от Тервел, Добрич, Шабла и Балчик. От днес творбите им са подредени в изложба във фоайето на Регионална библиотека "Дора Габе". Експозицията е резултат от конкурс на тема: "С очите си видях бедата". Организатори на областния кръг са Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Добрич, Регионална библиотека "Дора Габе" и Регионален инспекторат по образование. Конкурсът за детска рисунка "С очите си видях бедата" се провежда за първи път през 2002 г. по инициатива на Държавна агенция Гражданска защита. По-късно името на конкурса беше променено на "Мисия Спасител", а през тази година отново се връща първоначалното име като по-точно и емоционално. От  2006 година конкурсът прераства в Международен под егидата на Секретариата на Частичното споразумение за големите рискове към ...

Заобикалят проблемните съседи при санирането

"Ще анализираме броя сгради и най-честите проблеми при санирането, след което в края на месец април ще предложа на Министерския съвет варианти как да ги подкрепим", каза във Варна министърът на МРРБ Лиляна Павлова, цитирана от пресцентъра на ведомството. Идеята е блоковете, в които 98 процента са съгласни, да могат да бъдат санирани. "Възможно решение е, ако общото събрание и общината са съгласни, дадена сграда да не отпада заради липса на съгласие за участие в програмата от страна на само един или двама собственици на обекти в дадена сграда. Целта ни е да създадем малко по-голяма гъвкавост, но при преценка на юридическите и всички други рискове”, обясни министърът. Освен липсата на 100 % съгласие за участие в програмата, заради отказ на един или два апартамента, другият проблемен случай е при големите сгради. Става дума за тези, които са с дилатационна фуга, имат много входове и някои от тях вече са обновени, заради което останалите не могат да кандидатстват за саниране на цялата сграда. ...

И на домашните котки ще слагат микрочип

... здравната услуга. Това според мене е парадоксално", смята д-р Ранко Георгиев. Според него забраната за ваксиниране срещу бяс и на  кучета, и за котки без чипове крие рискове. "Част от заболяванията, срещу които ваксинираме любимците са зоонози, т.е., те са опасни и за нас, хората", обяснява специалистът. Поправките в двата закона ще бъдат подложени на обществен дебат, преди да се внесат за разглеждане в Министерския съвет. ...

Внимание! Опасност от наводнения!

... подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи", предупреждават от ведомството.. ...