Търсене
Търсене само в:
Общо: 3 намерени резултати.

Дни на пролетно почистване обявяват от община Добрич

Община Добрич обявява дните от 06 до 30 април за Дни на пролетно почистване и призовава граждани и фирми да се включат в почистването на дворовете, прилежащите им площи и околоблоковите пространства. Този общински апел пристигна от пресслужбата на кметството. Оттам напомняг, че трябва да бъдат събрани натрупаните от зимата отпадъци около дома, училището и фирмата. Препоръчват отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно място за извозване. Осигурени са и ръкавици. Ог  ''А.С.А България'' ЕООД ще извозят отпадъците, след като гражданите и фирмите заявят предварително участието си и уточнят деня на почистване, обясняват ог общината. .А. С. А България” ЕООД  вече била започнала предвидените по договор дейности –  почистване на улични платна, линейни отоци,  метене, измиване на основните пътни артерии и централна градска част от натрупаните наноси през зимния период. Всички въпроси, свързани с кампанията, заявки за извозване на събраните ...

Правителството предприе мерки срещу наводненията

Правителството гласува спешен пакет от мерки за предотвратяване на наводненията, става ясно от сайта на МС. На заседание в сряда кабинетът е приел решение за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната. Целта е при предстоящото пролетно снеготопене да не се допуснат бедствени ситуации и риск за човешкото здраве. Ето какво предвиждат мерките, които гласува правителството: -  Собствениците на язовири да създадат необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води от тях до минимален безопасен обем. -  Собствениците на язовири или лицата, осъществяващи техническа експлоатация на язовирите и съоръженията към тях, да предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на речните легла на разстояние до 500 м след язовирните стени. -  Агенция "Пътна инфраструктура" да предприеме мерки за почистване на критични участъци ...

С 6 програми осигуряват работа на 488 безработни в Добричко

... лв. от Община Шабла. 3. Регионална програма за заетост, разработена от Община Тервел, ще осигури заетост за 9 месеца на 100 безработни от две целеви групи: безработни над 50-годишна възраст и безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход). Предвижда се ангажираните лица да изпълняват дейности по подготовката на площи за общински разсадник в с. Полковник Савово и производство на пролетно-есенен разсад, както и поддръжката на девет пътни участъка от общинската пътна мрежа на територията на общината. Необходимите средства за финансиране на програмата са в размер на 413 762 лв., от които 407 322 лв. от Държавния бюджет, а 6 440 лв. от Община Тервел. 4. Регионална програма за заетост, разработена от Община Балчик, предвижда 15 безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни ...