Търсене
Търсене само в:
Общо: 5 намерени резултати.

Идат порои в Добрич, от пожарната припомнят правилата за действия при наводнение

... на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност. Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура, При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване. Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛНО Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството  ...

МОСВ: Нивата на реките са високи, почвите са преовлажнени

Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток, пише на сайта на Министерството на околната среда и водите. По данни на НИМХ към БАН утре валежите ще продължат и в крайните югоизточни райони дъждът ще премине в сняг. Очакваните количества за събота в Западна България са 5-15 л/кв.м., в Централна - 10-20 л/кв.м., в Източна - 20-30 л/кв.м. В неделя все още ще превалява сняг, но от запад валежите ще отслабват и ще спират. Количества: в Западна и Централна България 1-5 л/кв.м, в Източна до 10-15 л/кв.м. На базата на метеорологичната и хидрологична обстановка се очаква повишение на нивата на реките в почти цялата страна. В резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг и намалената ретензионна способност на почвата са възможни съществени повишения на речните нива в страната, предупреждават от екоминистерството. На сайта на МОСВ е публикувана ...

Детелина Николова: "Няма удавени при наводнението! Жертвата е болен човек, на когото не са помогнали съседите!"

... поток от язовирите Плачи дол 1 и 2, оттам в източната зона на една голяма вълна към града. Това идване на водата, което е в ранните часове на видимата част на деня на 20-ти, то наистина доведе до потъването във вода на една голяма територия от район Север, където са пострадалите хора по улиците “Копривщица”, “Индже войвода”...., да не ги изброявам. Това беше във видимата част, когато хората виждаха, че нивото на водата се покачва, виждаха, че канализацията не може да поеме... За там евакуация не се налагаше. И още нещо, което може би голяма част от журналистите и гражданите коментират. Някои питаха защо сиренно-оповестителната система за предупреждение не беше включена. Няма как. Технически тя не е разработена за речева информация. И тя не касае.. Тя касае включването, когато има цялостно бедствие на територията на града. – Ние не го задаваме този въпрос. – Казвам го, защото твои колеги разсъждаваха по въпроса. Ето това е видимо. Проблемът беше през нощта, когато хората спят, когато не ...

Губернаторът приканва кмета Николова да си прочете общинския план за действия при наводнения

Има ли изпускане на язовири в дните на бедствието, попита в четвъртък кметът Детелина Николова в поредно писмо до областния управител Недко Марчев. "Госпожо Николова, отговарям Ви за пореден път, че не е осъществявано аварийно изпускане на водни маси от нито един язовир", гласи отговорът на губернатора, публикуван на сайта на областната администрация. Виж тук. После Марчев отново  обяснява, че комисия е констатирала, "че поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска." Областният управител приканва Детелина Николова да се запознае с действието на системата за ранно предупреждение за реално повишен отток на повърхностните води от общинските планове за защита при бедствия в частта им "Наводнение". "Падналият в четвъртък дъжд в количества от 22 литра на квадратен метър и получените нови разливи в града, показват, че вместо да губим време за кореспонденция, е по-добре да продължите ...

Как община Добрич не спази собствения си план за действия при наводнение

... 20 юни, когато бедствието вече е настъпило в Добрич. Тогава са предупредени и евакуирани от полицията част от живеещите в района на автогарата. Хората, които живеят в рисковите според плана райони  ЖК "Иглики" и ДКЦ-2 обаче, не са предупредени и не са евакуирани. Превантивните мерки за осигуряване на защита на населението са приоритет, пише в Закона за природните бедствия. В синхрон със закона, в плана на Добрич е написано, че непосредствено преди наводнението  трябва да се наблюдава нивото на водата, да се прочистват деретата от наноси и от затлачване на битови отпадъци, да се надграждат и изграждат диги. Ръководството на тези дейности се поема от кмета на общината. А за да започне да върши това, кметът трябва официално да предупреди за опасност. Въпреки че кметството е натрупало положителен опит от предните наводнения, предупреждение за опасност липсва. Първото официално съобщение на община Добрич е от 6 часа сутринта на 20 юни. Това е заповедта за обявяване на бедствено положение, ...