Търсене
Търсене само в:
Общо: 8 намерени резултати.

Язовирите в Добричко са нискорискови, коритата на реките и деретата са почистени, според ОА

Ниска е степента на риск при язовирите в Добричка област, коритата на реките и деретата в населените места са почистени, но все още извършените дейности на места не дават гаранция за проводимост на висока вода. Това е изводът на комисията, назначена със заповед на областния управител на Добрич, съобщават от Областната администрация. Проверката, която е извършена, е регулярна. След обходите е изготвен доклад. Собствениците на всички язовири, с изключение на язовир "Ляхово" и язовир "Пластхим", имат сключени с оператори договори за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. В изпълнение на дадени предписания се поддържат свободни обеми в язовирите, където това е технически възможно, съобщават от пресцентъра на ОА. С помощта на операторите ...

Добричлия подаде жалба срещу община Добрич заради нулев контрол по инфраструктурата

... иначе трябва да възпрепятства подобни дейности. – От всички звена, които отговарят за почистване на деретата, поддръжката на улиците,  тротоарите и зелените площи. Тези звена тънат в бездушно спокойствие, докато всичко се руши. После нашият съгражданин пита общината: "Има ли поне един пример за упражнен контрол? Има ли глобени фирми за нанесени щети ? Има ли уволнени чиновници заради неизпълнение на служебни задължения? Къде е кметът в цялата тази история?" Към края гневните въпроси на Василев прерастват в риторични: "Защо добричлии да плащат своите данъци? За това че газят в кал и дишат прах ли? За това че си трошат автомобилите по разрушените пътища ли? И къде отиват парите от данъците ни? За издръжка на ненужни и мързеливи чиновници? За издръжка на секретарки, пиарки, "инженери" и зам.-кметове ли?" Жалбата приключва с генерален въпрос: "Има ли воля в поне малка част от администрацията да бъде прекратена всичката тази мерзост?" Преди да изпрати своя протест до общината, Дилян ...

Имаме си многострадален Данчо – иска да изчисти дерето, но едни жалби му пречат

... на река Добричка и за почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на град Добрич" е била обявена на 26 юни 2017 година. Виж тук! Вярно, че всички метеоролози твърдят, че астрономическото лято настъпва в точно определен час между 20 и 21 юни, ама вие със зли сили имали ли сте си работа? С цел да се предпазим от дявола, ние внимаваме и не казваме, че първият човек в града ни лъже. Даже допускаме, че същите пущини са попречили на Йорданов да се сети, че деретата се чистят напролет, а обществените поръчки, ако са необходими, се обявяват доста преди това. Задължително се предвижда и време за обжалване. Сега, заради началническите гяволии на нас, клетите, нищо друго не ни остава освен да състрадаваме и да плачем заедно с кмета. И да се молим на Господ ни пожали от наводнение! ...

От ОА инспектират дали назначените безработни работят

Новоназначените на 1 юли т.г. безработни лица в общините Добрич и Добричка бяха посетени вчера /13.07./ от служители на Областна администрация, съобщават от ведомството. Идеята била периодично да се извършва контрол на територията на цялата област и да се проследява изпълнението на дейностите по проекта на Министерство на труда. В края на миналия месец областният управител д-р Маргарита Новоселска, в качеството си на работодател по проект "Подкрепа за заетост", подписа договорите на 80 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда на територията на област Добрич. Основните задължения на новоназначените включват почистване на дерета, канали и канавки в засегнати от природни бедствия райони. Проектът стартира на 1 юли 2015 г. Разпределението на наетите по общини, е както следва: Генерал Тошево – 15 лица, Тервел – 15, Добричка община – 12, Крушари - 13, Добрич – 10 и по 5-има кандидати от общините Каварна, Шабла и Балчик. ...

В област Добрич: 200 безработни ще бъдат наети по проект от 1 юли

... а 80 безработни лица ще бъдат наети от Областния управител като работодател. "Губернаторът ще администрира процеса, но неформалните работодатели са кметовете. Те са хората по места, които имат опита и познават най-добре обектите, където да се съсредоточат усилията –  почистване на дерета, критични участъци и т.н.", подчерта зам.-областният управител Йордан Йорданов, който председателства срещата.  До утре, 5 юни, общините трябва да подадат своите предложения за обекти и брой хора, като окончателното разпределение ще бъде направено в Областна администрация. От 1 юли 2015 г. безработните следва да бъдат наети. Рамковите договори ще се сключват за срок от 4 месеца. Предвижда се дейностите по проекта "Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" да приключат до края на 2015 г. ...

Проверяват опасните речни корита и дерета

Със заповед на областния управител на Добрич започва проверка на потенциално опасните водни обекти в областта. Междуведомствена комисия ще извърши в периода 20-24 април проверка на състоянието на речните корита и водосборни дерета извън населените места на област Добрич, участъци и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в обхвата на речните корита. Особено внимание ще бъде обърнато на проблемните участъци,  съобщават от пресслужбата на областната админиситрация. За язовирите, които са общинска собственост, кметовете на общини са длъжни да уведомят ползвателите/концесионерите и да осигурят присъствието им на съоръженията по време на проверката. Трябва да имат готовност да представят аварийните планове на язовирите. Комисията е председателствана от заместник-областния управител на Добрич Йордан Йорданов и включва представители на институции и ведомства, които имат отношение към превантивната дейност при защита на населението при бедствия и аварии. За резултатите от проверката ...

Над 30 млн. лева са щетите от наводненията в Добричко

Щетите от наводнението, които до момента са заявени в областната администрация на Добрич, надхвърлят 30 млн лева, съобщават от пресслужбата на ведомството. Те са получили информация от три общини и разпространиха справка за това: 1. Община гр. Добрич – 28 630 000 лв. 2. Община Добричка – 1 117 000 лв. 3. Община Балчик – 882 410 лв. Общо за област Добрич щетите са за  30 629 410 лв. В изчисленията са включени загубите от разрушената и компрометирана инфраструктура и парите, необходими за почистване, ремонт и корекции на речни корита, дерета и водосбори. Сметнати са и средствата, които ще бъдат изразхоодвани  за възстановяване на частни домове и имущество, за разчистване на засегнати райони и ликвидиране на последствията в транспорт, образование, здравеопазване.  ...

Как община Добрич не спази собствения си план за действия при наводнение

... 20 юни, когато бедствието вече е настъпило в Добрич. Тогава са предупредени и евакуирани от полицията част от живеещите в района на автогарата. Хората, които живеят в рисковите според плана райони  ЖК "Иглики" и ДКЦ-2 обаче, не са предупредени и не са евакуирани. Превантивните мерки за осигуряване на защита на населението са приоритет, пише в Закона за природните бедствия. В синхрон със закона, в плана на Добрич е написано, че непосредствено преди наводнението  трябва да се наблюдава нивото на водата, да се прочистват деретата от наноси и от затлачване на битови отпадъци, да се надграждат и изграждат диги. Ръководството на тези дейности се поема от кмета на общината. А за да започне да върши това, кметът трябва официално да предупреди за опасност. Въпреки че кметството е натрупало положителен опит от предните наводнения, предупреждение за опасност липсва. Първото официално съобщение на община Добрич е от 6 часа сутринта на 20 юни. Това е заповедта за обявяване на бедствено положение, ...