Търсене
Търсене само в:
Общо: Един намерен резултат

Стачка в ПУ "Д-р Петър Берон" в Добрич

Символични стачни действия предприемат от днес 14-те преподаватели от Помощно училище "Д-р Петър Берон" в Добрич. По този начин те изразяват несъгласието си с проектозакона за образованието в частта му, касаеща закриването на помощните училища. "Тези наши действия са насочени срещу закриването на помощните училища в страната и срещу декларираното от държавата намерение за закриването на този тип учебни заведения", съобщават учителите в писмо до медиите. Преподавателите смятат, че Центровете за подкрепа и личностно развитие, които ще се открият на мястото на помощните училища, са съвсем друг вид институция. Те нямат образователна функция и не са вид специално училище, както досега бяха помощните училища. Това е просто една дискриминация, защото за децата със сензорни увреждания, за тези със зрителни и слухови увреждания, дори за настанените във възпитателни училища интернати, се предвиждат специални училища в новия проектозакон, пишат учителите от Добрич. Протестни действия инциират и ...