Търсене
Търсене само в:
Общо: 4 намерени резултати.

"Синя стая" за щадящо изслушване на деца обособиха в съда на Добрич

... каза по време на откриването председателят на Окръжен съд – Добрич съдия Галатея Ханджиева. Тя обясни, че синята стая ще се ползва при наказателни производства с участието на деца, като свидетелите, жертви или извършители на противоправни деяния. Помещението е необходимо и за изслушване на деца в гражданското съдопроизводство, като най-често това се налага при семейни спорове за родителски права, когато се търси мнението на детето при кой от двамата родители иска да остане. Изслушвани могат да бъдат и деца, жертви на домашно насилие. За разлика от други градове, синята стая в Добрич е изградена в съдебната палата, което ще осигури бързина на производствата, стегнатост на съдебните заседания с участието на деца, без да е необходимо съдиите да напускат сградата, за да проведат изслушването на друго място, посочи още Ханджиева. На практика обаче децата дори няма да разбират, че влизат в съдебна сграда, тъй като помещението е разположено в административния корпус на сградата, където се намират ...

Губернаторът Новоселска се запозна с шефката на съда Ханджиева

Губернаторът д-р Марагирата Новоселска инициира среща с новия административен ръководител на Окръжен съд Добрич  Галатея Ханджиева, съобщават от пресслужбата на областната администрация в Добрич. "Посещението при Председателя на ДОС е знак на уважение към върховенството на закона и в изпълнение на правомощията на Областния управител да провежда държавната политика в областта, да осигурява спазването на законността и да взаимодейства с органите на всички власти", подчертават от пиарслужбата. Според самата Новоселска срещата е преминала в много добра атмосфера, осъществен е ползотворен разговор.  ...

Новият председател на Окръжен съд в Добрич се казва Галатея Ханджиева

Съдия Галатея Ханджиева е единодушният избор на Висщия съдебен съвет за председател на Окръжен съд - Добрич. На проведеното на 19 ноември заседание дамата получи 18 гласа "за", 0 "против" и 4 "въздържали се". Кандидатурата на госпожа Ханджиева е предпочетена пред останалите трима претенденти за поста – Веселин Монов, Елица Стоянова и Петър Монев. Галатея Ханджиева има над 22-годишен стаж стаж като съдия, съобщават от пресслужбата на Окръжния съд в Добрич. Била е юрисконсулт в ЗЕНА и  съдия в Районен съд Добрич. "Обичам работата си. Убедена съм в необходимостта, полезността и дълбокия хуманизъм на съдийската професия“, пише в личната си мотивация за заемане на новия пост Галатея Ханджиева – Милева. В концепцията си тя посочва нуждата съдиите от съответните отделения на съда да провеждат периодични общи събрания, на които да се разглеждат дела от съответния съдебен район. "Това би било полезно за обсъждане на резултатите от инстанционния контрол на съдебните актове, за обмяна на мнения ...

Четирима кандидати за шефове на Окръжен съд Добрич

... адм. ръководител – председател; Галатея Петрова Ханджиева-Милева – понастоящем заместник-административен ръководител – зам. председател на ОС – Добрич. Завършила висшето си юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София. С професионален опит по специалността, както следва: от 13.01.1992г. до 23.11.1992г. – юрисконсулт в ЗЕНА – Добрич; от 23.11.1992г. до 01.04.1994г. – мл. съдия в Окръжен съд – Добрич; от 01.04.1994г. до 11.05.1998г. – съдия в РС – Добрич; от 11.05.1998г. до 20.10.2004г. – съдия в Окръжен съд – Добрич; от 20.10.2004г. до настоящия момент – зам. адм. ръководител – председател на Окръжен съд – Добрич. Елица Йорданова Стоянова – понастоящем съдия в ОС – Добрич. Завършила висшето си юридическо образование в Технически университет, гр. Варна. С професионален опит по специалността, както следва: от 09.09.1998г.до 17.02.2000г. – РС – Добрич – съдия по вписванията; от 17.02.2000г. до 02.02.2004г. – РС – Добрич – съдия; от 02.02.2004г. до 15.11.2004г. – зам. председател ...